x

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

کد اخبار

پشتیبانی

اندیشه ای اندیشیدن و اندیشاندن شایستگی اش هست که پیامش از جنس نور از آینه باشد که ازبودنی که آینه و وجود ماست انعکاس و انکثاریابد و آینه ها شود.از سر اسرار او گریه و گربه شویم.سر اسرار را پنهان کنیم از کثرت و کثیر گریه که بودیم خنده شویم

H

در ۹ مهٔ ۲۰۱۸ ۱۹:۳۴، "عباس دال" <galaxyabasdal@gmail.com> نوشت:

در ۹ مهٔ ۲۰۱۸ ۱۷:۱۲، "عباس دال" <galaxyabasdal@gmail.com> نوشت:

چرا امربکا از برجام خارج شد؟
منافعش تامین نشد؟
منافعش تهدید شد؟
امنیتش تضعیف  میشود؟
قدرتش به چالش کشیده میشود؟

آمریکا از برجام خارج شد
زیرا منافعش با ایران  و برجام تامین نمیشود بلکه با همراهی با دیگر اعضاء گفتگو و مذاکره منافعش که مشترک هست  فقط تهدید نمیشود امنبتش به چالش کشیده نمیشود افول قدرتش که در سایه تهدید و تطمیع و استعداد سرزمینی ست در وضعیت همگانی قرار نخواهد گرفت.
آمریکا از برجام خارج شد
زیرا اعتبار و اثرگذاری جهانی اش با برجام کمرنگ میشود این خواست شرکایش هست و به نفع ایران.
با برجام آمریکا باید تحریمها را بردارد قطعات حساس را آزاد کند این یعنی تجهیز کردن ایران در نهایت کاستن از قدرت خود اگر در جهان نباشد لااقل در منطقه و حوزه نفوذ ایران .
آمریکا از برجام خارج شد
زیرا منافع مشترک و شراکتی برای خود در برجام متصور نیست. چراکه امریکا امنیتش و قدرتش در گرو امنیت و قدرت جهان هست و نبز بابت وجود ساختارهای سازمان ملل ضعف و افول امریکا ضعف و افول جهان است .ابن چیری ست که شرکایش با برجام پیگیر انند تا بر اعتبار جهانی خود بیفزایند.چیزی که نیست و ندارند.

آمریکا از برجام خارج شد زیرا
قدرت هسته ای ایران در راستا و امتداد قدرت و امنیت  جهانی ست چیزی که امریکا و شرکای جهانی و منطقه ایش نمیخواهند.
خروج امریکا و همه از برجام به نفع ایران هست چراکه قدرت و نفوذ ایران در منطقه و جهان بین مدعیانی که دارند زالوی سباست و قدرت ایران میشوند دیگر تقسیم نمیشود.
آمریکا بنابراین بهترین تصمیم را گرفته ،در راستای قدرت و امنیت جهانی و نیز امنیت و قدرت ما .پایانی بر توافقنامه ای که شروعش شروع تحریک و خیانت و فشار بر ایران هست.

  

https://i.gr-assets.com/images/S/compressed.photo.goodreads.com/books/1439363537i/6256957._UX75_.jpg

روشنفکری باز خوردش حادث شدن  روشنگری ست نه افشا گری . آنچه که روشنفکری را در درگیری و رکود حرکت خود برده افشا گری مدعیانی که داعیه روشنفکری دارند . روشنفکری شفاف سازی وضعیت و وقایع پیرامون خود را باعث میشود . روشنفکری روشنگری چراغ راهش هست هر وقت این باشد اشاعه و گستره پیدا میکند . این چراغ بر افروختنش در دست روشنفکران روشنگری هست که به فلسفه و عمق و کیفیت سوختی که روشنفکری ست آگاه است .
آی فتیله جمعه تعطیله.
بی فتیله جمعه تعطیله.

روشنفکری روشنگری را حادث میشود . با روشنگری راه را دیدن است و با روشنفکری راه را در عین دیدن پاییدن است . روشنگری روز روشنفکری دیروز است . پس در هر دوره  روشنگری نتیجه شفاف سازی همان روشنفکری ست .

عباس دال

از تلفن هوآوی فرستاده

بیشتر بخوانید . . .

بی حجابی،بی عفتی،رذالت،مقدس مأآبی

بی حجابی: از ازاد شدن در قید و بندهای شرعی و قانونی نشأت میگیرد.که معمولا شروعش از گروهای اجتماعی و کاری و مدیریتی ست و به جامعه و سپس خانواده ها سرایت میکند.


بی عفتی :همان وضعیت بی حجابی ست منتها به شکل سرکشی و جسارت در برابر قید و بندهای شرعی و قانونی که خلاف و ضدیت با عرف و عنف هست. شیوع ان در همه ارکانها و ارگانهای یک جامعه باید فحشا نامیده  شود.

رذالت:وقتی ارکانهای اجتماع و ارگانها از حماقت وادار به ماندن در ساز وکارهای شرعی و قانونی و اجتماعی شوند و مورد سوء استفاده قرار گیرند ان جامعه ذلیل و به ذلت رسیده در تدارک رساندن شما به ذلت و ذلیل شدن هست پس رذالت هست.

مقدس مأآبی:اعضاء ارگانها و ارکانهای اجتماع که در ساز و کارهای شرعی و قانونی و اجتماعی نقش بازی میکنند اما پایبندی و تعهدی به ان ندارند.غیر قابل اعتماد نیستند. نمیشود انها را باور کرد.ریاست بلد نیستند فقط میخواهند رییس شوند.به مدیریت راه ندارند ولی میخواهند مدیر شوند.معمولا عقلانیت و تدبیر در انان نیست.بجای مانع به رویتان دیوار میسازند.واجب قانونی را واجب شرعی اعلام میکنند واجب کفایی را واجب عینی اعلام میکنند

از تلفن هوآوی فرستاده شد

تجهیز،نوسازی،بازسازی

یک سازه ساختمانی کی و در چه شرایطی مشمول موارد فوق می شود؟

باید ابتدا اصطلاحات مذکور را بررسی و تشریح کنیم

تجهیز چیست و فرق ان با نوسازی و باز سازی چیست؟

تجهیز به معنای ارتقاء کمی و کیفی سازه و سیستم میباشد.

مثلا اضافه کردن یک کاور به گوشی بابت حفاظت از گوشی تجهیز از لحاظ کمی ست.

اضافه کردن آسانسور به به بخش ساختمان جهت تسهیل و سرعت در رفت و آمد.

تجهیز بیشتر به معنای اضافه کردن امکانات جانبی ست جهت بالا بردن عملکرد و بازدهی.

نوسازی:تعویض امکانات اصلی و جانبی مصطحلک به منظور نگهداری سازه و سیستم پایه و ضرر نرساندن به سیستم اصلی و پایه.

مثلا تعویض ال سی دی ترک خورده گوشی .تعویض درب و شیشه مصطحلک.


بازسازی:تعویض امکانات اصلی و جانبی از کار افتاده به منظور از کار نیفتادن و مصطحلک نشدن سیستم و سازه پایه و مادر

مثل تعویض سوکت شارژ خراب و از کار افتاده یک گوشی،ایزوگام سقف یک ساختمان که چکه میکند

دوره عمومی:امداد* دوره عمومی مقدماتی :اموزش و یادگیری اولیه های کمکهای اولیه در امداد و نجات؛حمل مصدوم،حمل تجهیزات ،تنفس و پانسمان اسیب دیده ،برپایی چادر .در این مرحله و دوره حادثه دیده یک نفر یا یک خانواده میتواند باشد.این مرحله امداد هست نجات نیست. دوره تکمیلی عمومی :این سطح تداوم آموزش و یادگیری کمکهای اولیه بعلاوه بکارگیری مهارت بدست امده حاصل از آموزش و تجهیزات برای کمکهای اولیه امداد و نجات هست.شوک دادن و بخیه زدن به جراحات سطحی ،اسکان در چادر نه اردوگاه ،* دوره تخصصی؛نجات * دوره تخصصی پایه: این دوره مهارت افزایی در امداد هست شناخت نیازهای مصدومین و نوع مصدومین شناخت تجهیزات نجات هست مراقبت هست که نجاتگری ست.براورده کردن نیازهای ضروری فرد یا خانواده.تعویض پانسمان،شناخت نوع دارو(امپول یا قرص،واکسن یا سرم )،شناخت نوع چادر(عشایری،تفریحی)،نوع حمل (برانکارد،حمل یک نفره یا چهر نفره) .این دوره وظیفه بر عهده گرفتن هست حمل مصدوم یا پانسمان،تنفس مصدوم یا بخیه زدن سطحی* دوره تخصصی تکمیلی: دوره خلاقیت و تشخیص در امداد و نجات هست که ایثارگری ست .پذیرفتن مسئولیت و عواقب کارامداد و نجات هست.بازکردن پانسمان،بازکردن بخیه،خوراندن دارو یا زدن آمپول.جمع کردن چادر،® امدادو نجات(رزمایش ):تمرین و آمادگی© امداد و نجات (عملیات):تجربه© بحران:بحران تنها وضعیت امداد و نجات نیست بحران به تجربه وابسته است به مدیریت وابسته است به تدبیر. نه یک چادر بلکه باید اردوگاه برپا کرد ،انتقال سکونت،کول کردن، *مدیریت(قوه مجریه،دولت)* مدیریت لجستیک:© مدیریت خدمات :© مدیریت پشتیبانی©: فرماندهی و استراتژی(قوه قضائیه)؛فرماندهی هماهنگ کننده و نظارت و کنترل بر فرایند نجات و امداد را عهده دار است که به نیروهای مسلح (ارتش)متعلق هست که در وضعیت صلح و عادی وقتیکه فاجعه رخ ندهد یا بحران ملی نباشدمیتوان آنرا طبی حکمی تشخیصی از سوی سازمان نیروهای مسلح و دادستانی نظامی یا حکمی قضایی از قوه فضائیه به خود سازمان واگذار و تنفیذ کرد .استراتژی امداد و نجات پیشگیری بحران و فاجعه هست که عهده دار ان سپاه پاسداران هست که قابل تنفیذ و واگذاری نیست مگر به وزارت اطلاعات *تنفیذها بخصوص واگذاری ها از طریق مجلس طی تصویب قوانین مدنی مدت دار که مستندات و مستدلات این قوانین واگذاری از سطح جامعه ،سازمانها توسط کمیسیون ها و سازمانهای مربوطه جمع آوری میشود انجام میپذیرد.نظر شخصی خودم میباشد ۰۹۳۹۲۸۱۶۸۳۱عباس دال ش ش ۴۴۷تولد ۰۱/۰۹/۱۳۵۹
پلیس به فرد یا واحد و رسته انتظامی و امنیت اجتماعی اطلاق میشود که مراقبت از امنیت اجتماعی را عهده دار است که آمار مستمر، اضطراری ،تفصیلی ،تفسیری را از همه نوع جرایم گردآوری و بر انان نظارت و کنترل میکند و بر علیه مجرمان عملیات انجام میدهد. ‏‎ ‎پلیس امنیت به چند دسته تقسیم میشوند: ‏1.پلیس پیشگیری: وظیفه اش نظارت و خنثی سازی بی نظمی و نا امنی اجتماعی ‏2.پلیس اطلاعات عمومی: وظیفه اش گرداوری و ارائه آمار اضطرای و کلی جرایم و تخلفات امنیتی و انتظامی در سطح جامعه ‏3.پلیس آگاهی: وظیفه اش گرداوری و ارائه و تهیه گزارش تفصیلی و جزء جزء از جرم و مجرم و ارائه مستندات احتمالی نحوه امکان وقوع جرم و نوع وقوع جرم در نقطه و زمان محدوده مورد نظر ‏4.پلیس جنایی: وظیفه اش تفسیر ،کشف و شناسایی جرم و مجرم هست ‏5.پلیس انتظامی: وظیفه اش متفرق کردن و تعقیب کردن اغتشاش گران و آشوب گران و فراریان هست
تجهیزات نجات: موتور و منبع تغذیه:روغن هیدرولیک را به ادوات و تجهیزات جانبی موتور پمپ میکند و بازوها را به حرکت در میاورد برش فک:بریدن سقف و کف بکار میرود جک:برای بلند کردن و ارتفاع دادن اجسام و سقف های کوبیده پرس:برای له کردن اجسام و ایجاد فضا برای نجات گرفتارشدگان در مکان حادثه. دربازکن:در قفل شده خودرو را برش یا باز میکند با تلمبه زدن انجام میشود و منبع تغذیه مستقل و دستی دارد. پایه جک.وقتی راننده گیر میکند تجهیزات جانبنی جک هست که به امدادگر در فاصله دادن ستونها و سقف خودرو برای نجات سرنشینان کمک میکند.
خفگی:نرسیدن اکسیژن به بافتهای بدن دلایل:انسداد راه هوایی،جراحات وارده به قفسه سینه.شوک.استشناق موادسمی.گیر کردن جسم خارجی در گلو .تراکم بیش از حد گازهای غیر اکسیژن دار در هوا ‏* مانور هایولی مخصوص افراد هشیار.فشار به قفسه سینه .فشار به شکم.خوددرمانی. ‏*تریاژ:اولویت بندی مصدوم.برای بهترین عملکرد و بازده انجام میشود.برای دو موج انجام میشود جان سالم بدر برده اند و مصدومان.در تریاژ سی پی ار انجام نمیشود. تریاژ دارای برچسپ هست. رنگ سبز :نیاز به کمک خاصی ندارد. زرد:با تأخیر. قرمز:فوری و انتقال. سیاه :فوت کردن‎ ‎
ارزیابی ثانویه: ‏3 میم ‏1.میم اول :مصاحبه و شرح وحال که باعث جلب اعتماد و رضایت مصدوم میشود و بررسی سطح هوشیاری مصدوم توسط امدادگر هست.اسم .فامیل.تلفن .خانه ‏2.م دوم:معاینه علایم حیاتی :نبض.تنفس.فشارخون14نرمال 7.9.فشاربالا همراه سرخی صورت براف چشم سنگینی سر خهریزی بینی تهوع استفراغ :فشار پایین :سرسبک سردرد گیچی تهوع :درجه حرارت.اندازه مردمک تنگ شدن مردمک مصرف :رنگ پوست زرد نشانه یرقان ‏3.م سوم :معاینه بالینی:تعالز.تورم لمس دردناک زخم معاینه فرق سر تا نوک انگشتان DCAPBTLS بدشکلیD کوفتگیC خراشیدگیA سوراخ شدگیP سوختگی ‏B حساسیت ‏T بریدگیL تورمS ‏* شکستگی کف جمجمه همراه خروج مایع نخاعی سفید از گوش و بینی . قفسه مواج.:شکستن دو دنده: دیسترس تنفس یعنی اشکال در تنفس ‏*گاردینگ:اتساع ماهیچه ها *


ساعت و تاريخ

">

ساعت و تاريخ

<!-- Date Time by www.1abzar.com --->

<script type="text/javascript" src="http://1abzar.ir/abzar/tools/time-date/date-fa.php?color=333333&font=10&bg=FCFCCA&kc=CAE09D&kadr=1"></script><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com/abzar/time-date.php">ساعت و تاريخ</a></h2>

<!-- Date Time by www.1abzar.com --->

در بلوک گالری هیچ اطلاعاتی وجود ندارد.