x

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

کد اخبار

پشتیبانی

رابطه معاون اول رییس جمهور (نخست وزیر سابق )و رییس جمهور مثل رابطه نماینده مجلس شورای اسلامی ست با نماینده مجلس خبرگان رهبری اولی گفتگوست دومی گفته و دیالوگ اولی تصمیماتش کلی و اساسی ست دومی تصمیماتش تشریحی و جزیی هست.نماینده خبرگان چون ناظر یک خانه است چون یک دژبان هست و کیفیت آن خانه (جمهوری اسلامی )را به نسبت و تناسب محیط بیرون ارزیابی میکنند مجلس شورای اسلامی و نمایندگانش چون یک نگهبان هست که تردد را در پادگان نه ورود و خروج را تحت کنترل قرار میدهد(تفتیش خانه).که همین نهاد حاکمیتی ست که میتواند به مجلس خبرگان (ناظر) اعلام بازنگری قانون اساسی انقلاب اسلامی (نقشه)را ابلاغ نماید.
در مدیریت وقتی کسی میآید و مدیر شد باید از علم و عمل باشد با برنامه و باتجربه باشد SCINCE & ACT-WAR باشد تا مرگی و رفتنی گره زفت و فرارش نشود تا مردنی و شکستنی و دمر و دملی (کارچاق کن )عاید و آید ادعای مردی اش نشود
ما در مصارف کشاورزی و غیره چگونه عملکرد سیستم را بالا ببریم و از اتلاف انرژی بکاهیم ؟سیستم برق مصارف کشاورزی موتور و ژنراتور هست این یعنی اینکه در اوج گرما(تابستان)اوج سرما(زمستان)عملکرد و بازدهی انرژی آنان نسبت به دیگر فصول متناسب نیست.یعنی اتلاف انرژی بالا و عملکرد پایین هست.پس برای کیفیت کار و بهینه شدن مصرف برق مصارف کشاورزی نباید از الگوی علمی مبتنی بر مصارف خانگی استفاده نمود بلکه از الگوی تجربی باید استفاده نمود.ان این است در زمستان موتور پمپ دیماند را ساعات رو به گرمی آفتاب روشن نماییدیعنی ساعت نه صبح لغایت سه یا چهار عصر که این از اتلاف انرژی و عملکرد پایین سیستم میکاهد.و در تابستان ساعت یازده ظهر تا سه بعدازظهر موتور روشن نشود بلکه قبل و بعد از این ساعات
بنظر شما اوج یا پیک مصرف برق برای مصارف مختلف (کشاورزی ،تجاری ،خانگی ،صنعتی )چگونه است؟بطور سراسری اوج بار را کدام گروه مصرفی ایجاد میکند؟آیا خود این مصارف اوج بار دارند؟ بطور سراسری اوج بار از ساعت هفت تا یازده شب هست و هزینه مصرف دو برابر میانباری هست و کم باری از ساعت یازده شب تا شش صبح هست که هزینه اش نصف میانباری ست.این الگو از مصارف خانگی منشأ و نشأت میگیرد چرا که همین گروه مصرفی علت چند زمانه شدن مصرف و هزینه برق بطور سراسری شده است.و هیچ کاری هم نمیشود کرد چراکه گروه غالب هست. هر گروه مصرفی و نیز خود این گروه مصرفی برای صرفه جویی و برونرفت از زیاد شدن هزینه برق مصرفی خود چه رویه مصرفی را باید پیش پایشان گذاشت؟ برای مصارف خانگی نوع وسایل برقی بکارگرفته که باید کم مصرف باشد راه ،راه حل و چاره است و نوع خانه و حجم و مساحت هر اتاق برای سرمایش یا گرمایش که باید کم مساحت و کم حجم باشند.این کار باعث بالا رفتن عملکرد سیستم برای گرمایش یا سرمایش خانه و محیط میشود و از اتلاف و هدررفت انرژی جلوگیری میکند و در ساعات پیک نباید وسایل پرمصرف غیرضرور به برق وصل شود.اما در مصارف کشاورزی و غیر
حکومت نظامی:وجودهای بی وجود تام و تمام بی شعور ،اصل و اصالت بیخردی که فردشان هم تجمع و اقدام علیه و ضد سیر و سرور سرود عدالت است. کلید واژه:فردسالاری
تپه های متراکم و مشرف به کوه اقدام به ساخت و ساز و تصرف آن جرم است مگر اینکه فرد یا گروه اثرگذاری اش بر آن منطقه انکارناپذیر باشد این هم منوط به این است که فرد یا ارگان ذیربط به صورت مشروط و محدود اقدام به ساخت و ساز کنند چراکه این نقطه ها نه تنها گذر و چرای دام است مرتع گیاهی حفاظت شده هم میباشد و دامنه ای که انباشتی از سنگلاخهای مترام به اندازه توپ هندبال و تنیس دارد که نقش حفاظت از گونه گیاهی مرتع را ایفا میکند مثلا شهر منوجان را در نظر بگیرید از اورژانس تا دادگستری به سمت بازار اتهام متوجه همه ساکنین این قسمت شهراست یعنی متهم هستنداین وضعیت طبیعت ایهام است یعنی میتوانی میمانی میدانی میمانی بها و ارزش نقطه طبیعت باشی میمانی چون یک گونه تعبیر شده باشی میمانی حالاچه شهر باشد چه فرد حالا شهر حفاظت شده فرد و انسان حفاظت شده یا طبیعت؟. اصولا شکل گرفتن شهر اثر گذاری فرد و گروه در ارتقاء کمی و کیفی مدیریت و زندگی شرط است (عجیب نیست اگر بگویم سکونت انسان مساوی اتهام اوست عشایر).از قسمت دادگاه و اورژانس اسکان و ساخت و ساز و کلا دستکاری این قسمت طبیعت تخلف آیین نامه ای منابع طبیعی ست .این و
ظهور به سنت و لایتغیر رسیدن است ارتقاء یافتن است که صعود است.سنت فرود است مدیریت است رجعت است مرجع و مرجعیت برای ظهور است.‏
میزگرد شکستگان و خم شده ها
در فاصله یک متری یک آتش بایستید حرارت و گرمای آتش طاقت از شما خواهد گرفت اگر در همان فاصله بمانید و بگرد آتش بچرخید بگردید آسیب و خطر گرمای آتش معتدل تر میشود اگر بگرد آتش بگردید خودتان هم بچرخید آسیب و خطر گرمای آتش ناچیز میشود.در گرمای تابستان اگر با سرعت پای مطمئنه راه بروید گرما زده نمیشوید اما اگر در آفتاب بایستید و بی تحرک باشید خطر گرما زدگی زیاد هست. از این قیاس بیرون آییم و به مقایسه آن با جهان و کیهان بپردازیم آتش خورشید قیاس میشود و شخص ثالث زمین.آیا زمین ایستاده و ثابت است؟یا میچرخد؟اگر میچرخد بکدام دلیل؟آیا خورشید ثابت است یا میچرخد اگر ثابت است بکدام دلیل و مثال اگر میچرخد بکدام دلیل و مثال؟زمین بگرد خودش میچرخد چون ما شب داریم (پنکه ).زمین بگرد خورشید میچرخد چون ما فصل داریم فصل زمستان(کولر).آیا خورشید میچرخد برای خورشید بهتراست بگوییم آیا حرکت دارد؟بکدام دلیل به چه استنادی با چه مثالی؟ خورشید ذره بینی استناد میشود و زمین دستی که ذره بین نورش برآن تمرکز یافته است.دست کی نمیسوزد ؟چطور نمیسوزد؟ وقتی ذره بین حرکت کند ‏
بیهودگی سرگردانی اسارت وشخصیت و وجود خود را به اسارت گرفتن هست ظلم خسارت و جسارت به آزادی و عدالت هست و بی عدالتی ست اینانند و از اینان که تکنولوژی را تصرف میکنند میدزدند تا به سخن پراکنی خود شدت بدهند.پس کشته خواهند شد دست پا سر بریده خواهند شد اما نه بی جرم و بی جنایت .چنین صداهایی بیصدا خواهد شد فریاد و داد نخواهد شد این فریاد ها از خلاوجودگانی ست که بیهودگی اند و فرهاد نخواهند شد.‏

در بلوک گالری هیچ اطلاعاتی وجود ندارد.