x

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

کد اخبار

پشتیبانی

images-1.jpegimg20180806185823.jpg


اسرائیل چیست؟
چگونه شکل گرفته است؟
هدف از تشکیلات آن چیست؟
اسرائیل بر گرفته از آموزه های قوم یهود میباشد که به شکلی در قران به آن اشاره شده که سور اسرافیل هست که به معنی قیامت به پا کردن هست مرگ و نابودی را در گیتی دمیدن هست.
اسرائیل بعد از جنگ جهانی ساز و کارش تدارک دیده شده به همین قصد یعنی مرگ و نابودی در سراسر جهان و قربانی کردن و ریختن خون هر انسانی زیر پای نسل یهود.
چرا؟
در جنگ جهانی هزاران هزار انسان کشته شد که بعد از جنگ جهانی یهودیان اروپا ادعا کردند که آن انسانهای کشته شده به پای انان و برای انان قربانی شده اند پس یهودیان عرب و عجم به اروپا رفتند و یا انان که انجا بودند بینشان درگیری شده و بسیاری کشته شدند که این باعث اوج خرافه گرایی در اروپا شد بخصوص آلمان شد و نازیها ادعا کردند که انسانها برای انان قربانی قربانی شده اند« نسل آریا».
پس همه یهودیان را در کوره های آدم سوزی سوزادند و انان که گریختند به دو منطقه مهاجرت کردند یهودیان اروپا به امریکا و یهودیان عرب و عجم به خاورمیانه.
یهودیان مهاجر به امریکا نظام سرمایه داری را ایجاد و توسعه دادند به طوری که تمام جهان را در سیطره خود قرار دادند اما این انان را قانع نکرد و با یهودیان فراری به خاورمیانه و سرزمین فلسطین هم پیمان شدند تا بر سیاست و استراتژی و ائیدئولوژی(طرز تفکر)انسانها چیره شوند پس اسرائیل شکل گرفت.
پس تشکیلات قوم یهود رسما به کشور اسرائیل تغییر نام داد و تشکیلات عربها برای دفاع و استقرار از قوم عرب سارمان یافت هدفش قطعا این بوده مه برای قوم عرب ساز و کاری قوم یهود تدارک ببیند نه مسلمانان.
پس عربهای مسلمان بواسطه لبنان و سوریه و عربستان و مصر فرا خوانده شدند و مهاجرت داده شدند تا برای قوم عرب کشوری بنام فلسطین ایجاد کنند اما فارغ از اینکه فلسطین به جز عربها هنوز رسمیتی واقعی نیافته چرا که مسلمانی در منطقه خاورمیانه و عرب اصل است و قومیت فرع.
اما دیدند این اسرائیل همان عربهایند که از خاورمیانه برای دروغ پردازی به اروپا رفتند و شناسایی شدند و متواری و فراری شدند پس همپیمان شدن با انان را به صلاح دیدند چراکه در اصل هم اسرائیل از ان عربهاست و هم فلسطین.پس بیشتر به فلسطین ظلم روا شد چراکه مسلمان بودند پس زمینهای فلسطینیان  به یهودیان فروخته میشد و عربهای مسلمان دیگر چیزی بابت برگشتن نداشتند.جز جنگ جز سنگ.
اما غافل از اینکه اسرائیل دیدبانی ست برای تحولات و وقایع پنهان منطقه که هر از چند مدتی چون نهنگی از دل منطقه بیرون میاید و موجهای خروشان ایجاد میکند پس اسرائیل چون شناور و زیردریایی میماند که زیر پوست قوم و نژاد و تاریخ رفته و تحرکات را برای غرب و آمریکا شناسایی و نظارت و تحلیل و ارسال میکند.آنان همیشه منافع و تهدیداتشان را از این منطقه میبینند.
پس ما برای این شناور فرماندهی و قرارگاهی در ورای این مرزها باید ببینیم.
پس به شناور(اسرائیل) بابت ارسال و ایجاد سیگنال های در محدوده موقعیت ما باید تذکر دهیم اگر توجه نکرد ما سیگنال های قویتر تا مرکز فرماندهی و قرارگاهشان ایجاد و ارسال خواهیم کرد تا عواقب تحرکات شناور خود که ناهمگن با منطقه هست باشند.

H

در ۹ مهٔ ۲۰۱۸ ۱۹:۳۴، "عباس دال" <galaxyabasdal@gmail.com> نوشت:

در ۹ مهٔ ۲۰۱۸ ۱۷:۱۲، "عباس دال" <galaxyabasdal@gmail.com> نوشت:

چرا امربکا از برجام خارج شد؟
منافعش تامین نشد؟
منافعش تهدید شد؟
امنیتش تضعیف  میشود؟
قدرتش به چالش کشیده میشود؟

آمریکا از برجام خارج شد
زیرا منافعش با ایران  و برجام تامین نمیشود بلکه با همراهی با دیگر اعضاء گفتگو و مذاکره منافعش که مشترک هست  فقط تهدید نمیشود امنبتش به چالش کشیده نمیشود افول قدرتش که در سایه تهدید و تطمیع و استعداد سرزمینی ست در وضعیت همگانی قرار نخواهد گرفت.
آمریکا از برجام خارج شد
زیرا اعتبار و اثرگذاری جهانی اش با برجام کمرنگ میشود این خواست شرکایش هست و به نفع ایران.
با برجام آمریکا باید تحریمها را بردارد قطعات حساس را آزاد کند این یعنی تجهیز کردن ایران در نهایت کاستن از قدرت خود اگر در جهان نباشد لااقل در منطقه و حوزه نفوذ ایران .
آمریکا از برجام خارج شد
زیرا منافع مشترک و شراکتی برای خود در برجام متصور نیست. چراکه امریکا امنیتش و قدرتش در گرو امنیت و قدرت جهان هست و نبز بابت وجود ساختارهای سازمان ملل ضعف و افول امریکا ضعف و افول جهان است .ابن چیری ست که شرکایش با برجام پیگیر انند تا بر اعتبار جهانی خود بیفزایند.چیزی که نیست و ندارند.

آمریکا از برجام خارج شد زیرا
قدرت هسته ای ایران در راستا و امتداد قدرت و امنیت  جهانی ست چیزی که امریکا و شرکای جهانی و منطقه ایش نمیخواهند.
خروج امریکا و همه از برجام به نفع ایران هست چراکه قدرت و نفوذ ایران در منطقه و جهان بین مدعیانی که دارند زالوی سباست و قدرت ایران میشوند دیگر تقسیم نمیشود.
آمریکا بنابراین بهترین تصمیم را گرفته ،در راستای قدرت و امنیت جهانی و نیز امنیت و قدرت ما .پایانی بر توافقنامه ای که شروعش شروع تحریک و خیانت و فشار بر ایران هست.

  

img20180509190427.jpg

img20180420180915.jpg

img20180420180909.jpg

https://i.gr-assets.com/images/S/compressed.photo.goodreads.com/books/1439363537i/6256957._UX75_.jpg

روشنفکری باز خوردش حادث شدن  روشنگری ست نه افشا گری . آنچه که روشنفکری را در درگیری و رکود حرکت خود برده افشا گری مدعیانی که داعیه روشنفکری دارند . روشنفکری شفاف سازی وضعیت و وقایع پیرامون خود را باعث میشود . روشنفکری روشنگری چراغ راهش هست هر وقت این باشد اشاعه و گستره پیدا میکند . این چراغ بر افروختنش در دست روشنفکران روشنگری هست که به فلسفه و عمق و کیفیت سوختی که روشنفکری ست آگاه است .
آی فتیله جمعه تعطیله.
بی فتیله جمعه تعطیله.

روشنفکری روشنگری را حادث میشود . با روشنگری راه را دیدن است و با روشنفکری راه را در عین دیدن پاییدن است . روشنگری روز روشنفکری دیروز است . پس در هر دوره  روشنگری نتیجه شفاف سازی همان روشنفکری ست .

عباس دال

از تلفن هوآوی فرستاده

images-4.jpegimages-6.jpeg

2018-04-20-17-31-42--595796293.jpeg

بیشتر بخوانید . . .
جنوب منوجان در حرکت بوده که با حمایت خوانین منوجان باجگیرهای محلی غارت میشود.مارزی ها عصبانی میشوند و از منوجانی ها درخواست غرامت میکنند منوجانی زیربار نمیروند مارزی ها یا رودباری ها(چینی ها) با همراهی ایلیات نوشادی (قزاق ها) بوسیله مارزی های تیوو به منوجانی ها حمله و اموال آنان را غارت و به آتش میکشند و گروهی از آنان برای دفاع در چاه حسن و چگوکی میمانند و بر نمیگردند و آنچنانکه مغولها با حمله به ایران در خراسان و سمنان امروزی ماندند برای دفاع و چند دوره بر بخش وسیعی از ایران حکومت کردند.
زیارت فضل بن عباس واقع در شمال شرق بخش مرکزی منوجان واقع هست و در شرق این زیارت روستایی ست که تیوو نام دارد.این منطقه اسنادی معتبر بر اساس قواعد قیاس و مقایسه و قانون جابجایی در تاریخ بر جا گذاشته.آن هم در بالاترین شکل منطقه ای و جهانی.شمال دشت منوجان یعنی حواشی زیارت فضل تحت عنوان سیبری قیاس شده است بقعه حضرت فضل به کلبه ی یخی تشبیه و قیاس شده است و روستایی با نام تیوو در شرق زیارت وجود دارد در شرق سیبری منطفه ای ست که مغولستان چین قرار دارد حالا روستای تیوو واقع در منوجان کرمان به عنوان مغلولستان چین قیاس شده است آنجا برف اینجا آب هست آنجا کلبه از یخ اینجا بقعه از سنگ و خشت.حالا با این مقدمه داستان حمله مغول ها به ایران چگونه شبیه سازی شده یا اتفاق افتاده است محمد خان به کاروان بازرگانی چین حمله و آن کاروان را غارت میکند مغول ها به ایران حمله میکنند ایران را به آتش میکشند بخشی از ایران را تصرف و همانجا اسکان میابند یعنی سمنان و خراسان کنونی.این قصه چگونه در منطقه دوستدار فرهنگ و تاریخ یافت شده و سند سازی شده است. یک کاروان از مسیر بارگاه از رودبار یا مارز از مسیر زیارت فضل به سمت

در بلوک گالری هیچ اطلاعاتی وجود ندارد.