تجهیزات نجات: موتور و منبع تغذیه:روغن هیدرولیک را به ادوات و تجهیزات جانبی موتور پمپ میکند و بازوها را به حرکت در میاورد برش فک:بریدن سقف و کف بکار میرود جک:برای بلند کردن و ارتفاع دادن اجسام و سقف های کوبیده پرس:برای له کردن اجسام و ایجاد فضا برای نجات گرفتارشدگان در مکان حادثه. دربازکن:در قفل شده خودرو را برش یا باز میکند با تلمبه زدن انجام میشود و منبع تغذیه مستقل و دستی دارد. پایه جک.وقتی راننده گیر میکند تجهیزات جانبنی جک هست که به امدادگر در فاصله دادن ستونها و سقف خودرو برای نجات سرنشینان کمک میکند.