تجهیز،نوسازی،بازسازی

یک سازه ساختمانی کی و در چه شرایطی مشمول موارد فوق می شود؟

باید ابتدا اصطلاحات مذکور را بررسی و تشریح کنیم

تجهیز چیست و فرق ان با نوسازی و باز سازی چیست؟

تجهیز به معنای ارتقاء کمی و کیفی سازه و سیستم میباشد.

مثلا اضافه کردن یک کاور به گوشی بابت حفاظت از گوشی تجهیز از لحاظ کمی ست.

اضافه کردن آسانسور به به بخش ساختمان جهت تسهیل و سرعت در رفت و آمد.

تجهیز بیشتر به معنای اضافه کردن امکانات جانبی ست جهت بالا بردن عملکرد و بازدهی.

نوسازی:تعویض امکانات اصلی و جانبی مصطحلک به منظور نگهداری سازه و سیستم پایه و ضرر نرساندن به سیستم اصلی و پایه.

مثلا تعویض ال سی دی ترک خورده گوشی .تعویض درب و شیشه مصطحلک.


بازسازی:تعویض امکانات اصلی و جانبی از کار افتاده به منظور از کار نیفتادن و مصطحلک نشدن سیستم و سازه پایه و مادر

مثل تعویض سوکت شارژ خراب و از کار افتاده یک گوشی،ایزوگام سقف یک ساختمان که چکه میکند