x

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

کد اخبار

پشتیبانی

اندیشه ای اندیشیدن و اندیشاندن شایستگی اش هست که پیامش از جنس نور از آینه باشد که ازبودنی که آینه و وجود ماست انعکاس و انکثاریابد و آینه ها شود.از سر اسرار او گریه و گربه شویم.سر اسرار را پنهان کنیم از کثرت و کثیر گریه که بودیم خنده شویم


ثبت نام

چه کسانی باید مالیات بدهند ؟
چه کسانی معاف از مالیات میشوند؟
آنانی که از مالیات فرار میکنند چه کسانی اند ؟رفتار مالیاتی انان چگونه است؟

آنانی از مالیات معاف میشوند که در نقطه عطف زمانی و مکانی برای کارآمدی قرار گرفته اند .وضعیت بهینه و بهره وری شده دارند تولیدند انچنانکه علاوه بر تامین نیازهای خود قادرند نیازهای دیگران را  نیز تامین کنند و تامین میکنند.
پیشرفت و توسعه زمانه محقق میشود که به نقطه عطف کارآمدی برسید این محقق نمیشود مگر با علم و تخصص ،مگر با مهارت و نظارت تا مفسدان کار آمدی را با دستهای پنهان سرقت نکنند.
کار آمدی همان مالیات هست اگر داشته باشید مامور و مجبور به پرداخت ان نیستید .
مثلا بابا که پدر در خانواده هست فرزند بابت کار برای پدر مزد دریافت نمیکند یعنی توقع ندارد و نباید داشته باشد مگر پدر خودش مبلغ را متقبل شود در عوض  از پدر سهم (ارث)دریافت خواهد کرد که وصول کارامدی ان هست استقلال ، تشکیل خانواده و تولد فرزندان و سرپرستی انان را انجام دادن.
کارامدی و مالیات چون توپی ست که وقتی در نقطه اوج و عطف میرسد سقوط آزاد دارد یعنی انرژیی(دغدغه و سرمایه ای) از شما بابت بازگشتش به شما هزینه نخواهد شد و بازگشت سرمایه به همراه رسیدن به تولید محقق خواهد شد .(بازگشت سرمایه +سود) .پیروزی به همراه صعود ،پیروزی به همراه قهرمانی.
انانی که فرار مالیاتی دارند سرمایه از خودشان نیست و دزدیست به جای دغدغه عقده دارند .پس مستعد اختلاس و اخلالگری اند کارامدی را با رانت هلی بر میکنند و از طریق روزنه هایی قانونی به طور غیر قانونی با دست های پنهان از مالیات فرار میکنند و هزینه برای سبستم ایجاد میکنند.در هلی بر سقوط آزاد نیست رها شدن هست که مستلزم صرف هزینه ثانویه هست در صورتی که در تدبیر هزینه ثانویه نیست.


اسرائیل چیست؟
چگونه شکل گرفته است؟
هدف از تشکیلات آن چیست؟
اسرائیل بر گرفته از آموزه های قوم یهود میباشد که به شکلی در قران به آن اشاره شده که سور اسرافیل هست که به معنی قیامت به پا کردن هست مرگ و نابودی را در گیتی دمیدن هست.
اسرائیل بعد از جنگ جهانی ساز و کارش تدارک دیده شده به همین قصد یعنی مرگ و نابودی در سراسر جهان و قربانی کردن و ریختن خون هر انسانی زیر پای نسل یهود.
چرا؟
در جنگ جهانی هزاران هزار انسان کشته شد که بعد از جنگ جهانی یهودیان اروپا ادعا کردند که آن انسانهای کشته شده به پای انان و برای انان قربانی شده اند پس یهودیان عرب و عجم به اروپا رفتند و یا انان که انجا بودند بینشان درگیری شده و بسیاری کشته شدند که این باعث اوج خرافه گرایی در اروپا شد بخصوص آلمان شد و نازیها ادعا کردند که انسانها برای انان قربانی قربانی شده اند« نسل آریا».
پس همه یهودیان را در کوره های آدم سوزی سوزادند و انان که گریختند به دو منطقه مهاجرت کردند یهودیان اروپا به امریکا و یهودیان عرب و عجم به خاورمیانه.
یهودیان مهاجر به امریکا نظام سرمایه داری را ایجاد و توسعه دادند به طوری که تمام جهان را در سیطره خود قرار دادند اما این انان را قانع نکرد و با یهودیان فراری به خاورمیانه و سرزمین فلسطین هم پیمان شدند تا بر سیاست و استراتژی و ائیدئولوژی(طرز تفکر)انسانها چیره شوند پس اسرائیل شکل گرفت.
پس تشکیلات قوم یهود رسما به کشور اسرائیل تغییر نام داد و تشکیلات عربها برای دفاع و استقرار از قوم عرب سارمان یافت هدفش قطعا این بوده مه برای قوم عرب ساز و کاری قوم یهود تدارک ببیند نه مسلمانان.
پس عربهای مسلمان بواسطه لبنان و سوریه و عربستان و مصر فرا خوانده شدند و مهاجرت داده شدند تا برای قوم عرب کشوری بنام فلسطین ایجاد کنند اما فارغ از اینکه فلسطین به جز عربها هنوز رسمیتی واقعی نیافته چرا که مسلمانی در منطقه خاورمیانه و عرب اصل است و قومیت فرع.
اما دیدند این اسرائیل همان عربهایند که از خاورمیانه برای دروغ پردازی به اروپا رفتند و شناسایی شدند و متواری و فراری شدند پس همپیمان شدن با انان را به صلاح دیدند چراکه در اصل هم اسرائیل از ان عربهاست و هم فلسطین.پس بیشتر به فلسطین ظلم روا شد چراکه مسلمان بودند پس زمینهای فلسطینیان  به یهودیان فروخته میشد و عربهای مسلمان دیگر چیزی بابت برگشتن نداشتند.جز جنگ جز سنگ.
اما غافل از اینکه اسرائیل دیدبانی ست برای تحولات و وقایع پنهان منطقه که هر از چند مدتی چون نهنگی از دل منطقه بیرون میاید و موجهای خروشان ایجاد میکند پس اسرائیل چون شناور و زیردریایی میماند که زیر پوست قوم و نژاد و تاریخ رفته و تحرکات را برای غرب و آمریکا شناسایی و نظارت و تحلیل و ارسال میکند.آنان همیشه منافع و تهدیداتشان را از این منطقه میبینند.
پس ما برای این شناور فرماندهی و قرارگاهی در ورای این مرزها باید ببینیم.
پس به شناور(اسرائیل) بابت ارسال و ایجاد سیگنال های در محدوده موقعیت ما باید تذکر دهیم اگر توجه نکرد ما سیگنال های قویتر تا مرکز فرماندهی و قرارگاهشان ایجاد و ارسال خواهیم کرد تا عواقب تحرکات شناور خود که ناهمگن با منطقه هست باشند.

در اثر چه عواملی سکته قلبی اتفاق میافتد؟
در اثر چه عللی قلب به اصطلاح میگیرد؟

از دومی شروع کنیم که علت اولی هست یعنی« گرفتگی قلب».
قلب گرفتگی همان افت فشار خون هست که  لحظه اتفاق افتادن ان تا پایان آن کمی طولانی ست.در اصطلاح رایج میگویند «فشارم افتاد».
گرفتگی قلب دو علت اصلی دارد۱:محیطی؛شوک عصبی خفیف و مشکوک(خبر و احساس ناگواری)۲:بیولوژیک:افزایش و رسوب مواد  غیر خونی(چربی خون)*

عامل محیطی گرفتگی قلب به این شکل عمل میکند که اتساع و انبساط قلب و رگها بخصوص آئورت را منجر میشود و باعث کم شدن سرعت گردش خون میشود.متعاقب آن حرکت ماکروملکولها و سلولهای بزرگ خونی کند و یا متوقف میشود.

عامل بیولوژیک قلب گرفتگی افزایش مواد مضر در گردش خون که به چربی خون معروف هست این باعث میشود که۱: خون غلظتش بالا رود و متعاقب آن سرعت گردش خون پایین بیاید و قلب گرفتگی را منجر شود.
۲:قرار گرفتن مواد مضر یا سرطانی(افزایش کلسترول) روی  سلولهای خونی و بالا رفتن وزن انان و نهایت تجمع و رسوب به جای حرکت و گردش  در قلب.
رسوب که به تنگی عروق می انجامد معمولا در بطن  چب اتفاق میافتد ولی تجمع که به گشادگی عروق میانجامد به بطن راست مربوط است.

***
سکته قلبی به علت انسداد کامل عروق خونیست که این به علت تجمع و رسوب سلولهای خونی اتفاق میافتد.H

در ۹ مهٔ ۲۰۱۸ ۱۹:۳۴، "عباس دال" <galaxyabasdal@gmail.com> نوشت:

در ۹ مهٔ ۲۰۱۸ ۱۷:۱۲، "عباس دال" <galaxyabasdal@gmail.com> نوشت:

چرا امربکا از برجام خارج شد؟
منافعش تامین نشد؟
منافعش تهدید شد؟
امنیتش تضعیف  میشود؟
قدرتش به چالش کشیده میشود؟

آمریکا از برجام خارج شد
زیرا منافعش با ایران  و برجام تامین نمیشود بلکه با همراهی با دیگر اعضاء گفتگو و مذاکره منافعش که مشترک هست  فقط تهدید نمیشود امنبتش به چالش کشیده نمیشود افول قدرتش که در سایه تهدید و تطمیع و استعداد سرزمینی ست در وضعیت همگانی قرار نخواهد گرفت.
آمریکا از برجام خارج شد
زیرا اعتبار و اثرگذاری جهانی اش با برجام کمرنگ میشود این خواست شرکایش هست و به نفع ایران.
با برجام آمریکا باید تحریمها را بردارد قطعات حساس را آزاد کند این یعنی تجهیز کردن ایران در نهایت کاستن از قدرت خود اگر در جهان نباشد لااقل در منطقه و حوزه نفوذ ایران .
آمریکا از برجام خارج شد
زیرا منافع مشترک و شراکتی برای خود در برجام متصور نیست. چراکه امریکا امنیتش و قدرتش در گرو امنیت و قدرت جهان هست و نبز بابت وجود ساختارهای سازمان ملل ضعف و افول امریکا ضعف و افول جهان است .ابن چیری ست که شرکایش با برجام پیگیر انند تا بر اعتبار جهانی خود بیفزایند.چیزی که نیست و ندارند.

آمریکا از برجام خارج شد زیرا
قدرت هسته ای ایران در راستا و امتداد قدرت و امنیت  جهانی ست چیزی که امریکا و شرکای جهانی و منطقه ایش نمیخواهند.
خروج امریکا و همه از برجام به نفع ایران هست چراکه قدرت و نفوذ ایران در منطقه و جهان بین مدعیانی که دارند زالوی سباست و قدرت ایران میشوند دیگر تقسیم نمیشود.
آمریکا بنابراین بهترین تصمیم را گرفته ،در راستای قدرت و امنیت جهانی و نیز امنیت و قدرت ما .پایانی بر توافقنامه ای که شروعش شروع تحریک و خیانت و فشار بر ایران هست.

  

https://i.gr-assets.com/images/S/compressed.photo.goodreads.com/books/1439363537i/6256957._UX75_.jpg

روشنفکری باز خوردش حادث شدن  روشنگری ست نه افشا گری . آنچه که روشنفکری را در درگیری و رکود حرکت خود برده افشا گری مدعیانی که داعیه روشنفکری دارند . روشنفکری شفاف سازی وضعیت و وقایع پیرامون خود را باعث میشود . روشنفکری روشنگری چراغ راهش هست هر وقت این باشد اشاعه و گستره پیدا میکند . این چراغ بر افروختنش در دست روشنفکران روشنگری هست که به فلسفه و عمق و کیفیت سوختی که روشنفکری ست آگاه است .
آی فتیله جمعه تعطیله.
بی فتیله جمعه تعطیله.

روشنفکری روشنگری را حادث میشود . با روشنگری راه را دیدن است و با روشنفکری راه را در عین دیدن پاییدن است . روشنگری روز روشنفکری دیروز است . پس در هر دوره  روشنگری نتیجه شفاف سازی همان روشنفکری ست .

عباس دال

از تلفن هوآوی فرستاده

بیشتر بخوانید . . .

بی حجابی،بی عفتی،رذالت،مقدس مأآبی

بی حجابی: از ازاد شدن در قید و بندهای شرعی و قانونی نشأت میگیرد.که معمولا شروعش از گروهای اجتماعی و کاری و مدیریتی ست و به جامعه و سپس خانواده ها سرایت میکند.


بی عفتی :همان وضعیت بی حجابی ست منتها به شکل سرکشی و جسارت در برابر قید و بندهای شرعی و قانونی که خلاف و ضدیت با عرف و عنف هست. شیوع ان در همه ارکانها و ارگانهای یک جامعه باید فحشا نامیده  شود.

رذالت:وقتی ارکانهای اجتماع و ارگانها از حماقت وادار به ماندن در ساز وکارهای شرعی و قانونی و اجتماعی شوند و مورد سوء استفاده قرار گیرند ان جامعه ذلیل و به ذلت رسیده در تدارک رساندن شما به ذلت و ذلیل شدن هست پس رذالت هست.

مقدس مأآبی:اعضاء ارگانها و ارکانهای اجتماع که در ساز و کارهای شرعی و قانونی و اجتماعی نقش بازی میکنند اما پایبندی و تعهدی به ان ندارند.غیر قابل اعتماد نیستند. نمیشود انها را باور کرد.ریاست بلد نیستند فقط میخواهند رییس شوند.به مدیریت راه ندارند ولی میخواهند مدیر شوند.معمولا عقلانیت و تدبیر در انان نیست.بجای مانع به رویتان دیوار میسازند.واجب قانونی را واجب شرعی اعلام میکنند واجب کفایی را واجب عینی اعلام میکنند

از تلفن هوآوی فرستاده شد

تجهیز،نوسازی،بازسازی

یک سازه ساختمانی کی و در چه شرایطی مشمول موارد فوق می شود؟

باید ابتدا اصطلاحات مذکور را بررسی و تشریح کنیم

تجهیز چیست و فرق ان با نوسازی و باز سازی چیست؟

تجهیز به معنای ارتقاء کمی و کیفی سازه و سیستم میباشد.

مثلا اضافه کردن یک کاور به گوشی بابت حفاظت از گوشی تجهیز از لحاظ کمی ست.

اضافه کردن آسانسور به به بخش ساختمان جهت تسهیل و سرعت در رفت و آمد.

تجهیز بیشتر به معنای اضافه کردن امکانات جانبی ست جهت بالا بردن عملکرد و بازدهی.

نوسازی:تعویض امکانات اصلی و جانبی مصطحلک به منظور نگهداری سازه و سیستم پایه و ضرر نرساندن به سیستم اصلی و پایه.

مثلا تعویض ال سی دی ترک خورده گوشی .تعویض درب و شیشه مصطحلک.


بازسازی:تعویض امکانات اصلی و جانبی از کار افتاده به منظور از کار نیفتادن و مصطحلک نشدن سیستم و سازه پایه و مادر

مثل تعویض سوکت شارژ خراب و از کار افتاده یک گوشی،ایزوگام سقف یک ساختمان که چکه میکند

دوره عمومی:امداد* دوره عمومی مقدماتی :اموزش و یادگیری اولیه های کمکهای اولیه در امداد و نجات؛حمل مصدوم،حمل تجهیزات ،تنفس و پانسمان اسیب دیده ،برپایی چادر .در این مرحله و دوره حادثه دیده یک نفر یا یک خانواده میتواند باشد.این مرحله امداد هست نجات نیست. دوره تکمیلی عمومی :این سطح تداوم آموزش و یادگیری کمکهای اولیه بعلاوه بکارگیری مهارت بدست امده حاصل از آموزش و تجهیزات برای کمکهای اولیه امداد و نجات هست.شوک دادن و بخیه زدن به جراحات سطحی ،اسکان در چادر نه اردوگاه ،* دوره تخصصی؛نجات * دوره تخصصی پایه: این دوره مهارت افزایی در امداد هست شناخت نیازهای مصدومین و نوع مصدومین شناخت تجهیزات نجات هست مراقبت هست که نجاتگری ست.براورده کردن نیازهای ضروری فرد یا خانواده.تعویض پانسمان،شناخت نوع دارو(امپول یا قرص،واکسن یا سرم )،شناخت نوع چادر(عشایری،تفریحی)،نوع حمل (برانکارد،حمل یک نفره یا چهر نفره) .این دوره وظیفه بر عهده گرفتن هست حمل مصدوم یا پانسمان،تنفس مصدوم یا بخیه زدن سطحی* دوره تخصصی تکمیلی: دوره خلاقیت و تشخیص در امداد و نجات هست که ایثارگری ست .پذیرفتن مسئولیت و عواقب کارامداد و نجات هست.بازکردن پانسمان،بازکردن بخیه،خوراندن دارو یا زدن آمپول.جمع کردن چادر،® امدادو نجات(رزمایش ):تمرین و آمادگی© امداد و نجات (عملیات):تجربه© بحران:بحران تنها وضعیت امداد و نجات نیست بحران به تجربه وابسته است به مدیریت وابسته است به تدبیر. نه یک چادر بلکه باید اردوگاه برپا کرد ،انتقال سکونت،کول کردن، *مدیریت(قوه مجریه،دولت)* مدیریت لجستیک:© مدیریت خدمات :© مدیریت پشتیبانی©: فرماندهی و استراتژی(قوه قضائیه)؛فرماندهی هماهنگ کننده و نظارت و کنترل بر فرایند نجات و امداد را عهده دار است که به نیروهای مسلح (ارتش)متعلق هست که در وضعیت صلح و عادی وقتیکه فاجعه رخ ندهد یا بحران ملی نباشدمیتوان آنرا طبی حکمی تشخیصی از سوی سازمان نیروهای مسلح و دادستانی نظامی یا حکمی قضایی از قوه فضائیه به خود سازمان واگذار و تنفیذ کرد .استراتژی امداد و نجات پیشگیری بحران و فاجعه هست که عهده دار ان سپاه پاسداران هست که قابل تنفیذ و واگذاری نیست مگر به وزارت اطلاعات *تنفیذها بخصوص واگذاری ها از طریق مجلس طی تصویب قوانین مدنی مدت دار که مستندات و مستدلات این قوانین واگذاری از سطح جامعه ،سازمانها توسط کمیسیون ها و سازمانهای مربوطه جمع آوری میشود انجام میپذیرد.نظر شخصی خودم میباشد ۰۹۳۹۲۸۱۶۸۳۱عباس دال ش ش ۴۴۷تولد ۰۱/۰۹/۱۳۵۹


ساعت و تاريخ

">

ساعت و تاريخ

<!-- Date Time by www.1abzar.com --->

<script type="text/javascript" src="http://1abzar.ir/abzar/tools/time-date/date-fa.php?color=333333&font=10&bg=FCFCCA&kc=CAE09D&kadr=1"></script><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com/abzar/time-date.php">ساعت و تاريخ</a></h2>

<!-- Date Time by www.1abzar.com --->

در بلوک گالری هیچ اطلاعاتی وجود ندارد.