x

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

کد اخبار

پشتیبانی

خفگی:نرسیدن اکسیژن به بافتهای بدن دلایل:انسداد راه هوایی،جراحات وارده به قفسه سینه.شوک.استشناق موادسمی.گیر کردن جسم خارجی در گلو .تراکم بیش از حد گازهای غیر اکسیژن دار در هوا ‏* مانور هایولی مخصوص افراد هشیار.فشار به قفسه سینه .فشار به شکم.خوددرمانی. ‏*تریاژ:اولویت بندی مصدوم.برای بهترین عملکرد و بازده انجام میشود.برای دو موج انجام میشود جان سالم بدر برده اند و مصدومان.در تریاژ سی پی ار انجام نمیشود. تریاژ دارای برچسپ هست. رنگ سبز :نیاز به کمک خاصی ندارد. زرد:با تأخیر. قرمز:فوری و انتقال. سیاه :فوت کردن‎ ‎
ارزیابی ثانویه: ‏3 میم ‏1.میم اول :مصاحبه و شرح وحال که باعث جلب اعتماد و رضایت مصدوم میشود و بررسی سطح هوشیاری مصدوم توسط امدادگر هست.اسم .فامیل.تلفن .خانه ‏2.م دوم:معاینه علایم حیاتی :نبض.تنفس.فشارخون14نرمال 7.9.فشاربالا همراه سرخی صورت براف چشم سنگینی سر خهریزی بینی تهوع استفراغ :فشار پایین :سرسبک سردرد گیچی تهوع :درجه حرارت.اندازه مردمک تنگ شدن مردمک مصرف :رنگ پوست زرد نشانه یرقان ‏3.م سوم :معاینه بالینی:تعالز.تورم لمس دردناک زخم معاینه فرق سر تا نوک انگشتان DCAPBTLS بدشکلیD کوفتگیC خراشیدگیA سوراخ شدگیP سوختگی ‏B حساسیت ‏T بریدگیL تورمS ‏* شکستگی کف جمجمه همراه خروج مایع نخاعی سفید از گوش و بینی . قفسه مواج.:شکستن دو دنده: دیسترس تنفس یعنی اشکال در تنفس ‏*گاردینگ:اتساع ماهیچه ها *
کمک های اولیه:مجموعه اقدامات خصوصیات امدادگر ‏1.مهارت2تجربه3علم4اعتمادبه نفش هدف از کمک های اولیه 1.نجات جان مصدوم ‏2. ارزیابی اولیه علامت و نشانه بررسی میشود علامت:خونریزی و درد و تظاهراتی که مصدوم دارد نشانه :وضعیتی که خود بیمار میگوید STOP Sایستادن Tفکرکردن Oمشاهده کردن Pبرنامه ریزی ‏* ارزیابی اولیهAABCH ‏Aکنترل سطح هوشیاری ‏A aصدازدن ‎ vپاسخ کلامی ‎ pدرد‎ ‎‏:تحریک دردناک که لمس نقاط حساس به درد هست .چشم.پیشانی‎ vهشیار نیست Aبازکردن راه هوایی Bبرقراری تنفس.دیدن.شنیدن.حس کردن ‏.انواع تنفس مصنوعی الف:دهان به دهان به عمق نحوه و تعداد بستگی دارد در بزرگسالان دوازده تا بیست 12_‏‎20 ‎ کودکان پانزده تا سی ن سی و پنج تا پنجاه ب:دهان به بینی ج :دهان به بینی دهان به دهان _بینی مخصوص نوزادان د:با ابزار و وسایل مصنوعی *نبض انواع نبض الف اصلی.مهمترین:کاروتید گردن و رایج ترین مچ دست رادیال ‏‎ ‎ ب فرعی:قوزک پا.زیر زانو CPRسی پی ار احیای قلبی و ریوی هست باید مصدوم در سطح سفت باشد باید بدون لباس باشد ومحل انجام دو انگشت باز از مرکز خط نوک دو پستان.‏ در این عمل سه تا پنج سانت قفسه ‎ C H
1.پشتیبانی امداد در سوانح 2.ارزیابی سوانح 3.مستندات در سوانح ‏1.در سازمانهای نظامی به ان لجستیک میگویند دو قسمت هست الف خدمات ب پشتیبانی:همه سازمانها با پشتیبانی شان فرق دارند کلیه خدماتی که قبل از رسیدن به محل امداد انجام میشود خوراک نیرو لجستیک: قسمتی از زنجیره تامین و تدارکات امداد که نقل و انتقال و نگهداری مواد(خوراک) خدمات و اطلاعات را از مبدا تا مقصد برنامه ریزی کنترل و اجرا و نظارت میکند. مبدا==>عملیات استان 1.امداد، عملیات و اموزش هست 2.داوطلبان 3.جوانان 4.پشتیبانی و اداری در یک زلزله اقلام امدادی در انبار مرکزی (کشور)دسته بندی و بسته بندی برای انبار منطقه ای(استان) ارسال و منتقل و به انبار محلی(شهر) که محل وقوع حادثه هست انتقال میابد فرمانده _جانشین کارشناس ایمنی کارشناس روابط عمومی هماهنگی جانشین: عملیات لجستیک اداری مالی برنامه ریزی زیرسیستم 1.برنامه ریزی:برای هرکار ‏2تأمین وخرید:معروف به کارپرداز 3.دخیره سازی.هرمنطقه باید دودرصد اقلام ضروری را بتواند تأمین کند که 22قلم هست.صابون.گالن.چادر.گاز.پتو.نفت. ‏4.توزیع:به دو شکل انجام میپذیرد الف مستقیم:متمرکز و غیرمتمرکز:در جاهایی که جمعیت متمرکز نیست ب غیرمستقیم 5نگهداری ‏6کنترل مواد 7ترابری ‏8 ‏9مخابرات 10مدیریت ارگانهای در حوادث 1.پشتیبانی ‏2.همکار وظیفه هلال احمر امداد و نجات در بحرانهای خارج از شهر چراکه در شهر این وظیفه به عهده آتشنشانی هست که اقدامات زیر را شامل میشود اسکان.تغذیه .حمایت روانی.پشتیبانی روانی.پشتیبانی امداد. نجات نجات در جاده سیلاب کوهستان ارتفاع آوار بیشتر بخوانید . . .
http://uplod.ir/krcwaocbc9uu/IMG_20160412_161430.jpg.htm
نتلتhttp://img.prodigits.co.uk/pics/?img=815/n8KvabZF3m5a9634VFVM.jpg

hjghk

ارزیابی اولیه 

ارزیابی ثانویه

مجموعه اقداماتی که برای برونرفت و آزادسازی فرد یا گروه یا نهادی اجتماعی(خانواده)یا ملتی از بحرانها و بلایای طبیعی و انسانی (سیل .زلزله .طوفان .جنگ .هرج و مرج)صورت میگیرد و بودن و ماندن با آنان تا رسیدن و رساندن آنان تا نقطه امن و ایمن و بیخطر . همراهی و همکاری با مدیریتها و قدرتهای نظامی و انتظامی برای عبور از چالشهای پیش رو و فرارو.امور امنیتی و انتظامی.اموراجتماعی و سلامت و بهداشت .امورسیاسی و حاکمیتی.امور مطالعات و برنامه ریزی علمی و استراتژیک.سرمایه و کار
وقتی یک داوطلب کنکور دو مرتبه در کنکور شرکت میکند مرتبه دوم رتبه اش بیشتر و بالاتر باشد ولی نمره اش پایینتر باشد وضعیت علمی اش ضعیف تر شده اما وضع قبولی اش بابت رتبه اش بهتر خواهد شد یعنی شانس قبولی اش بیشتر خواهد شد وضعیت کارنامه اش بیانگر این است که وضع علمی کل داوطلبان با چنین وضعیتی پایین آمده مثلا در منطقه و گروه علوم انسانی نمره داوطلبی اش 7033رتبه اش 4571شده باید اظهار داشت امسال وضع علمی داوطلبان نسبت به پارسال پایین امده است.چرا این اتفاق افتاده؟علت چیست؟چگونه این وضع به وضعیت عادی برگردد؟این وضعیت درست مثل وضعیت علمی ضعیف داوطلبان کارشناسی ارشد گذشته است که علت ان معلومات و تجربیات اجتماعی بود که جایگزین بخشی از مطالعات علمی انان شده است. اما اینان چی؟علت این اتفاق و رویداد درگیرشدن انان با اقتصاد،پول و در آمد است که از یارانه نشات میگیرد آشنایی با علوم روز "اینترنت"و ابزار اتصال و ارتباطی مرتبط آن.تسهیلات ورود به دانشگاه هر نفر یک صندلی چنانکه رقابت برای ورود به دانشگاه به کدام دوره ها(روزانه.شبانه.پیام نور.غیرانتفاعی.فرهنگیان.خاص)و کدام دانشگاه ختم میشود.


ساعت و تاريخ

">

ساعت و تاريخ

<!-- Date Time by www.1abzar.com --->

<script type="text/javascript" src="http://1abzar.ir/abzar/tools/time-date/date-fa.php?color=333333&font=10&bg=FCFCCA&kc=CAE09D&kadr=1"></script><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com/abzar/time-date.php">ساعت و تاريخ</a></h2>

<!-- Date Time by www.1abzar.com --->

در بلوک گالری هیچ اطلاعاتی وجود ندارد.