x

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

کد اخبار

پشتیبانی

مجموعه اقداماتی که برای برونرفت و آزادسازی فرد یا گروه یا نهادی اجتماعی(خانواده)یا ملتی از بحرانها و بلایای طبیعی و انسانی (سیل .زلزله .طوفان .جنگ .هرج و مرج)صورت میگیرد و بودن و ماندن با آنان تا رسیدن و رساندن آنان تا نقطه امن و ایمن و بیخطر . همراهی و همکاری با مدیریتها و قدرتهای نظامی و انتظامی برای عبور از چالشهای پیش رو و فرارو.امور امنیتی و انتظامی.اموراجتماعی و سلامت و بهداشت .امورسیاسی و حاکمیتی.امور مطالعات و برنامه ریزی علمی و استراتژیک.سرمایه و کار
وقتی یک داوطلب کنکور دو مرتبه در کنکور شرکت میکند مرتبه دوم رتبه اش بیشتر و بالاتر باشد ولی نمره اش پایینتر باشد وضعیت علمی اش ضعیف تر شده اما وضع قبولی اش بابت رتبه اش بهتر خواهد شد یعنی شانس قبولی اش بیشتر خواهد شد وضعیت کارنامه اش بیانگر این است که وضع علمی کل داوطلبان با چنین وضعیتی پایین آمده مثلا در منطقه و گروه علوم انسانی نمره داوطلبی اش 7033رتبه اش 4571شده باید اظهار داشت امسال وضع علمی داوطلبان نسبت به پارسال پایین امده است.چرا این اتفاق افتاده؟علت چیست؟چگونه این وضع به وضعیت عادی برگردد؟این وضعیت درست مثل وضعیت علمی ضعیف داوطلبان کارشناسی ارشد گذشته است که علت ان معلومات و تجربیات اجتماعی بود که جایگزین بخشی از مطالعات علمی انان شده است. اما اینان چی؟علت این اتفاق و رویداد درگیرشدن انان با اقتصاد،پول و در آمد است که از یارانه نشات میگیرد آشنایی با علوم روز "اینترنت"و ابزار اتصال و ارتباطی مرتبط آن.تسهیلات ورود به دانشگاه هر نفر یک صندلی چنانکه رقابت برای ورود به دانشگاه به کدام دوره ها(روزانه.شبانه.پیام نور.غیرانتفاعی.فرهنگیان.خاص)و کدام دانشگاه ختم میشود.
یکی از دلایل پایین آمدن آب سفره های زیرزمینی افزایش تعداد حلقه های چاه کشاورزی و شرب است پس میتوان تصور کرد بلکه ثابت کرد آب سفره ها افت پیدا نمیکند کم نمیشود بلکه پایین میآید بلکه با آبخیزداری و مدیریت مصرف که مجوز حفرچاه و کفشکنی بود آب ذخیره و زیاد شده است.موقعیت و وضعیت آرتزین سفره کاهش یافته است.تصویروعکس به این آدرسPRODIGITS~ABASDALL39 ;W8U.NET~ONLINE
در ادبیات فارسی نثر جایگاه شایان ودر خور تأمل دارد در این بعد ادبیات دو نفر جبهه و خط اندیشیدن فاخری را ایجاد کرده اند این دو فیلسوف و حکیم ادبیات فارسی اند یکی فردوسی یکی سعدی.سعدی گفتار اندیش بوده و ازاین بابت ملک شعرای بهارازاو به نادره گفتار یاد کرده و فردوسی خود اعلام میدارد ."عجم زنده کردم با این قند پارسی".فردوسی جامع نگر سعدی نکته سنج ،فردوسی واقعه را به تصویر میکشد و به دیده و دیدن و تماشای بیننده می رساند(کتاب در گذشته چون سیما بوده و شاهنامه این کارکرد را هنوز دارد و خواننده چون بیننده ای پیش روی شاهنامه است).بوستان و گلستان سعدی پند و حکمت است واقعیت را نه واقعه را انعکاس و مخابره میکند بوستان و گلستان آن بخش از رسانه ادبیاتند که میشود اظهار داشت رسانه ای خبری ست و شاهنامه رسانه ای گزارشی ست شاهنامه عواقب یک حادثه که خاصیت واقعه هست را اعلام میداردوبوستان و گلستان نتیجه وحقیقت یک واقعیت را اعلام میدارد. سعدی مثل فردیست که موقعیت یک اتاق رادریک شهر مخابره و تحقیق کند اما فردوسی چون فردی ست که یک شهر وواقعه روزآن شهرکه معمولا فرهنگ است را در یک جامعه گزارش و تحلیل میکند
پس برای احیای آب قنات های پایین دست غیر از لایه روبی قنوات بالادست باید کمربند و خط سبز پیرامون و امتداد قنوات گسترده شود.برای اینکار تدابیری چند لازم است1.ایجاد کمربند سبز پیرامون جلگه ها و دشت های وسیع حاجی آباد،منوجان،قلعه گنج،میناب2.احداث طرح های آبخیزداری گسترده و متمرکز نه پراکنده3.ایجاد خط و کمربند سبز حاشیه و و پایین دست رودخانه های بزرگ مثل دی سور (دره شور)،ناییزسررأس.یکی از افت آبهای سفره های زیرمینی از بین رفتن باغات که خط سبزهست و نبودن کمربند سبز که حاشیه جلگه هاست برای کمربند سبز از درختان سایه دار و برگریز استفاده شود که سایه و برگ و خاشاک ریخته درخت مانع از داغ شدن زمین میشود و این از تشدید تبخیر آبهای زیرزمینی جلوگیری میکند.مثل کالاتوس،جم،پوهیل،کشت فصلی بهاره،مزرعه بخصوص گندم
تنگه ناییز واقع در منوجان فرصتی ست برای بررسی آبهای سطحی و زیرسطحی کل منطقه که خط سبز و کمربند سبزی باید بجا بماند که از حاجی آباد شروع و به میناب ختم میشود حاجی آباد ~کندر نودژ~تنگه ناییز منوجان~جلگه و دشت منوجان~قلعه گنج~ میناب.ما اثر آب قنات را بر آبادانی و سبز ماندن خط سبز تنگه ناییز بررسی کردیم هیچ میدانید این خط سبز و کمربند سبز تنگه هست که اثر مستقیم بر حجم و مقدار آب قنات و طول قنات دارد شما میبینید که قنات تنگه ناییز بریدگی دارد و از چند قنات تشکیل شده است 1.قنات باغ شیخ2.قنات باغ جعفری3.قنات سررأس.کمربند سبز این تنگه هم چون قنات تنگه چند بریدگی دارد.یکی از عوامل تشدید این بریدگی ها کمبود آب هست که کمبود آب هم علتش توسعه و تشدید همین بریدگی های خط سبز تنگه هست.اگر خط سبز بیشتر و ممتد باشد طول قنات بیشتر و ممتد خواهد بود.بخشی از آب قنات سرراس و باغ ناصری به آب قنات باغ جعفری مربوط هست اکنون که یازده تیرنودوچهار است باغ جعفری نصف آن خشکیده این یعنی کمربندسبزتنگه که باغ جعفری جزیی ازآن هست بریدگی اش تشدید شده است.آن مقدارازآب که به آب زیرسطحی باغ ناصری اضافه میشده دیگر نیست
در گذشته های نچندان دور در کشور و بخصوص مناطق جنوبی کشور خانه های خشتی و گلی به کثرت ساخته و وجود داشت که در اثر گودبرداری و خاک برداری حوضچه های زیادی تحت عنوان "چنگلی"ایجاد میشد که اثرات انکار ناپذیری بر ثبات و احیا آب سفره های زیرزمینی داشته اند اما امروز نه از خانه های گلی خبری هست نه از آن چنگلی ها پس یکی از علت های افت آبهای زیرزمینی نابود شدن و نبودن همین چنگلی هاست .آیا احیا این چنگلی ها شدنی ست یا طرح جایگزین مطرح و تصویب شود.باید بطور موردی چند طرح چنگلی بزرگ و عمیق در عمق دشت و جلگه منوجان و قلعه گنج و فاریاب و رودبار ایجاد شود در ثانی کارخانه های شنی وجود دارد که در پایین دست و بالا دست سدهای آبخیزداری میتواند طی اسلوبی و شرایطی اقدام به شن برداری کنند بطوریکه جایگزین آن چنگلی های گسترده عمق جلگه شود و چون طرح های احیا و آبخیزداری پنهان عمل میکنند و تسریع و شتاب در ثبات و احیا آبهای زیرزمینی را مستوجب میشود. W8U.NET/SEARCH
جنوب منوجان در حرکت بوده که با حمایت خوانین منوجان باجگیرهای محلی غارت میشود.مارزی ها عصبانی میشوند و از منوجانی ها درخواست غرامت میکنند منوجانی زیربار نمیروند مارزی ها یا رودباری ها(چینی ها) با همراهی ایلیات نوشادی (قزاق ها) بوسیله مارزی های تیوو به منوجانی ها حمله و اموال آنان را غارت و به آتش میکشند و گروهی از آنان برای دفاع در چاه حسن و چگوکی میمانند و بر نمیگردند و آنچنانکه مغولها با حمله به ایران در خراسان و سمنان امروزی ماندند برای دفاع و چند دوره بر بخش وسیعی از ایران حکومت کردند.
زیارت فضل بن عباس واقع در شمال شرق بخش مرکزی منوجان واقع هست و در شرق این زیارت روستایی ست که تیوو نام دارد.این منطقه اسنادی معتبر بر اساس قواعد قیاس و مقایسه و قانون جابجایی در تاریخ بر جا گذاشته.آن هم در بالاترین شکل منطقه ای و جهانی.شمال دشت منوجان یعنی حواشی زیارت فضل تحت عنوان سیبری قیاس شده است بقعه حضرت فضل به کلبه ی یخی تشبیه و قیاس شده است و روستایی با نام تیوو در شرق زیارت وجود دارد در شرق سیبری منطفه ای ست که مغولستان چین قرار دارد حالا روستای تیوو واقع در منوجان کرمان به عنوان مغلولستان چین قیاس شده است آنجا برف اینجا آب هست آنجا کلبه از یخ اینجا بقعه از سنگ و خشت.حالا با این مقدمه داستان حمله مغول ها به ایران چگونه شبیه سازی شده یا اتفاق افتاده است محمد خان به کاروان بازرگانی چین حمله و آن کاروان را غارت میکند مغول ها به ایران حمله میکنند ایران را به آتش میکشند بخشی از ایران را تصرف و همانجا اسکان میابند یعنی سمنان و خراسان کنونی.این قصه چگونه در منطقه دوستدار فرهنگ و تاریخ یافت شده و سند سازی شده است. یک کاروان از مسیر بارگاه از رودبار یا مارز از مسیر زیارت فضل به سمت
ماهی هم در سطح هم در عمق باید آزادی حرکت داشته باشند تا رشد کند معمولا در چشمه ها و قنوات و استخرهای کم عمق رشد و بزرگ شدن ماهی بطور واقعی اتفاق نمی افتد.این رشد بسیاردیراتفاق میافتد.


ساعت و تاريخ

">

ساعت و تاريخ

<!-- Date Time by www.1abzar.com --->

<script type="text/javascript" src="http://1abzar.ir/abzar/tools/time-date/date-fa.php?color=333333&font=10&bg=FCFCCA&kc=CAE09D&kadr=1"></script><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com/abzar/time-date.php">ساعت و تاريخ</a></h2>

<!-- Date Time by www.1abzar.com --->

در بلوک گالری هیچ اطلاعاتی وجود ندارد.