پخش ویدیو

x

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

کد اخبار

پشتیبانی

پخش ویدیو

انسان چقدر نادانی از او سر میزند؟ انسان چقدر دیوانگی از او سر میزند ؟انسان اصلا چرا گاهی وقتها نمیفهمد؟چطور انسان میآموزد و یاد میگیرد ولی نمیفهد؟چرا انسان میفهمد اما تشخیص نمیدهد؟میآموزد و یاد میگیرد مثلا چوب میسوزد اما نمیفهمد سوختن چیست.میفهمد اما نمیتواند ذوب شدن یک فلز را از سوختن چوب تشخیص بدهد پس برای او آهن هم چون چوب میسوزد چون چوب میپوسد
¿ خلأ ارتباطی عاطفی چگونه است و چه انواعی دارد؟یک نوع از خلأ های ارتباطی عاطفی از طبیعت و طبیعت زندگی افراد و سکونتشان است.دیگری مافیای اخلال اختلاس روابط هست که خلا و خلأ زادگی میآورد.که این دو با خلأیی که ظرفیت دین و دیانت است سنجش و وزن میشود.گفتمان های اینان هنگام سیر و مشاهده و استقرار کاملا قابل تمیز میباشد.یک دفاع و یک فوروارد نیز هست یکی مشاوره است و فوروارد هم بیهودگان بیهوده رفتار و عملکرد است ‏
وقتی دخل نوزده و خرج بیست باشد هشت گره نه شد نانتان سکه نمیشود آب در آون د کوبیده اید
گردان 401امام حسین منوجان لشکرعملیاتی 41ثارا...مدیریت پایه است تا مدیران و مدیریت ها را برای تخصصی شدن آماده کند پس بعضی مدیریت ها چون راه و شهرسازی ،صنعت معدن و تجارت مدیریت پایه هستند که از جایگاه تخصصی خود فرود داده شدند و ادغام شده اند تا با کار ،عملکرد مدیریت های مربوطه و مرتبط خود آشنا و هماهنگ شوند و تا تخصصی شدن کامل مدیران و مدیریت ها اتفاق افتد و دوباره به جایگاه اصلی و تخصصی خود ارتقاء یابند.در این ادغام ها آیین نامه هایی از وزارتخانه های قبل بجا میماند این آیین نامه ها و اساسنامه ها به بنیاد یا سازمان مربوطه و مطبوع وزارت سابق ارجاع داده میشود.مثلا اساسنامه و آیین نامه وزارت مسکن و شهرسازی به بنیادمسکن ارجاع و ارتقاء کار و عملکرد بنیادمسکن را مستوجب میشودو اساسنامه راه و ترابری به سازمان راه و حمل ونقل جاده ای ارجاع و ارتقاء کاروعملکرد سازمان راه وحمل ونقل را مستوجب میشود.پس بااین توصیف و شرح همه بنیادها و اکثر سازمان ها بایدبمانند و مستقل باشندکه در این سیاست ادغام و تفکیک در این فصل پایه و تخصصی در این آیین نامه فرودو صعود وزارتخانه هاو سازمانها سررشته کارومدیریت درنرود.
گردان 401امام حسین منوجان لشکرعملیاتی 41ثارا...مدیریت پایه است تا مدیران و مدیریت ها را برای تخصصی شدن آماده کند پس بعضی مدیریت ها چون راه و شهرسازی ،صنعت معدن و تجارت مدیریت پایه هستند که از جایگاه تخصصی خود فرود داده شدند و ادغام شده اند تا با کار ،عملکرد مدیریت های مربوطه و مرتبط خود آشنا و هماهنگ شوند و تا تخصصی شدن کامل مدیران و مدیریت ها اتفاق افتد و دوباره به جایگاه اصلی و تخصصی خود ارتقاء یابند
راه و راز رازگشایی برای شناخت جاسوسی ، قدرت و امنیت سیاست هست یعنی پلیتیکس که مهارت هست زدن و نخوردن هست زیرپاکشی هست حفاظت و اطلاعات هست زدن و نخوردن به این معنای کلی نیست که امتیاز بگیری به هیچ وجه امتیاز ندهی بلکه به این معنا هم هست امتیاز بگیری کمتر از امتیازی که گرفته ای امتیاز بدهی مثلا در یک رویارویی رزمی یک رزمی کار یک ضربه به سر حریف میزند سه امتیاز میگیرد پس باید در آن لحظه یا امتیاز ندهد یا اگر امتیاز داد باید از ناحیه سر که هر ضربه ای سه امتیازی ست امتیاز ندهد بلکه از ناحیه های دیگر مثل قفسه سینه و قلب که دو امتیاز دارد امتیاز از دست دهد که نتیجه سه بر دو میشود بنفع سیاست نه قدرت و امنیت و دیپلماسی. دیپلماسی که speak &spok هست سوخت و سوختن هست برای حرکت و رفتن هست نه سازه و ساختن که تبین و تعیین حرکت (سوخت و سوختن )هست این یعنی استراتژی ،راهبرد
تو با دستبند آمده ای من با حلقه ای که طناب دار است آمده ام دست بریدگان کوی عدالت را دار زده ام. قاتلین آزادی و روشنی را یک پلاک یک طناب دار دار زد
تو با دستبند آمده ای من با حلقه ای که طناب دار است آمده ام دست بریدگان کوی عدالت را دار زده ام. قاتلین آزادی و روشنی را یک پلاک یک طناب دار دار زد
پشت بعضی از اقدامات ضداجتماعی چون تعرض به حریم عفت و حیا یکی بابت گشنگی هست یکی بابت نقصان خود افراد و گروههای متعرض و خانواده های آنان برای داشتن خانواده ای سالم و آبرومنداست پس اینچنین افراد و گروهها بلکه خانواده هایی برای سلامت افراد خانواده و اصالت خانواده و بلکه سلامت اجتماع بسیار خطرساز خطرناکند.اما ساختارهایی هست که به این پدیده ضداجتماعی مغرضانه و ساماندهی شده دامن میزنند.و اهداف این مغرضان و مافیاهای ضداجتماع و عفت و حیا خانوادگی و اجتماعی معلق یا بلکه مسدود کردن مسیر توسعه و پیشرفت جامعه است.اینچنین افرادی طمع خواهانی اند که از این کوران در پی آنند که اثرگذاری بابت مدیریت را از آن خود اعلام کنند. اینها از تدبیر بدورند پس مدیریت به چنین جسارت های بی وجودی واگذار کردن باعث میشود مدیریت با تمام کارکردهایش نابودشود چنانکه شتر با بارش در بیابان گم میشود.خاصیت چنین بی خاصیت هایی سرگرمی و ملعبه است بازی بلکه بلکه بازیچه بودن.
کشور ما امروز در دوره و طیف کاری قرار گرفته که دفاعی _امنیتی ،مدیریتی_استراتژیکی هست که دوره ماقبل آن که از دولت ششم تا نهم هست دوره سیاسی _استیفا،استیفا_استعفا بوده که ابهام این دوره سیاسی کاری و سیاست زدگی بوده است .محور این دیالوگ سیاسی طیف و ساختار سیاسی موسوم به جبهه دوم خرداد هست که بعدها اصلاحات نام گرفت .رهبر این ارکست و سمفونی استیفا و استیضاح رییس جمهور خاتمی بود.که رییس جمهور احمدی نژاد در دوره اول ریاست جمهوری اش از جنس این فضای حکومتی بود ولی اواخر دوره دوم رییس جمهوری اش به فضایی متمایل شد که امروز دفاعی_امنیتی و مدیریتی _استراتژیکی نام گرفته است.چون پیوستن وی به طیف و فضای مدیریتی_استراتژیکی کشور بود به مجمع تشخیص مصلحت راه یافت.این فضای دفاعی_امنیتی ،مدیریتی_استراتژیکی فرمانبری و فرمانداری و فرماندهی اش به دست رییس جمهور کنونی روخانی میباشد.این دوره کی و چگونه پایان خواهد یافت؟دوره بعدی چه رویکردی و نامی خواهد گرفت؟.من میگویم و پیشنهاد میکنم دوره بعد بعد از سرنوشت مذاکرات خواهد بود و دوره عملکرد_مطالبه هست مطالبه بر مبنای مطالعه .


ساعت و تاريخ

">

ساعت و تاريخ

<!-- Date Time by www.1abzar.com --->

<script type="text/javascript" src="http://1abzar.ir/abzar/tools/time-date/date-fa.php?color=333333&font=10&bg=FCFCCA&kc=CAE09D&kadr=1"></script><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com/abzar/time-date.php">ساعت و تاريخ</a></h2>

<!-- Date Time by www.1abzar.com --->

در بلوک گالری هیچ اطلاعاتی وجود ندارد.