x

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

کد اخبار

پشتیبانی

قوه قضاییه دادگستری دادستانی:دادسرا; تشخیص ارجاع پرونده به قاضی و دادگاه مربوطه;تشخیص صحت حکم پرونده دادگاه انقلاب:دادیاری ;صدورحکم مرتبط دادگاه خانواده:دادیاری ;صدورحکم مرتبط دادگاه عمومی :دادیاری;صدورحکم مرتبط رییس دادگستری:دستور ابلاغ اجرای حکم.دستور پیگیری و تشکیل پرونده
خود کفایی در علوم حساس و ترسناک:الله صمد.امنیت و پاکسازی از انگ و ننگ و ضایعات :لم یلد و لم یولد.باز سازی استقلال و عدم مداخله و شراکت شیاطین:و لم یکن له کفوا أحد.بعد به راه پیشرفت ،شتاب و توسعه میرسیم راه پیشرفت با تسریع و سرعت کار همراه هست آن رکوع هست بعد به شتابی که به توسعه میأنجامد میرسیم آن شتاب سجده هست آن توسعه تشهد و سلام هست.
اهدنا صراط المستقیم:از این قسمت آیه چه برداشتی مشود داشت؟یعنی با آنانی و از آنانی و راهنمای آنانی باش که مشی و خط مشی آنان مشی و خط مشی و منش توست.صراط الذین انعمت علیهم :همکاری و همراهی با آنانی که بابت پذیرفتن چارچوب کاری و فکری و مدیریتی و قانونی تو به آنان پست و مقام و مدیریت اعطا و ارزانی کرده ای.غیر المغضوب علیهم و الضالین.:همراهی و همکاری با غضب شدگان و گمراه شدگان قدغن و ممنوع هست چرا که چارچوب کاری تورا نپذیرفته اند.1و2مدیریت و پاداش هست 3سیاست و امنیت هست ما تا رسیدن به انرژی هسته ای این راه را رفته ایم ابتدا پذیرفتن مفاد ان پی تی تا از مواهب و فواید این علم بهره مند شویم در چارچوب کاری و قانونی با ما برای رسیدن به مواهب این علم همکاری و همراهی نشد.پس ما راه سیاست و امنیت را رفتیم باید دشمن غضب شده تا رسیدن ما به نتیجه گمراه میشد.در این راه دشمن شناسایی شد و دستیابی ما به علوم هسته ای چون یک عملیات بود و اکنون در مرحله نبرد هستیم بعد از این پاکسازی و بازسازی.در این شتاب رستگاری و صلاة سیاست ما به نبردی با دشمن رسیدیم که استقلال ما را به رسمیت بشناسد :قل هو ا... أحد.خودکفایی
هنگام نوسازی یا تعریض خیابان و راه آسفالت باید تمهیداتی اندیشیده شود و احتیاط و دانش رانندگی افراد عابر و راننده بالا رود.باید بدانند با نوسازی بر سرعت وسایل نقلیه افزوده میشود یعنی اگر بطور معمول در فاصله صد متری با عبور عابر پیاده و وسیله نقلیه از عرض آسفالت خطر تصادف یک ثانیه بوده با نوسازی در فاصله بیشتری حدود 110صدو ده متر با همین زمان یعنی یک ثانیه خطر تصادف هست.و هنگامیکه تعریض اتفاق بیفتد چون همراه با نوسازی ست خطر تصادف دوچندان هست اگر هر ده سانت تعریض را یک متر خطر تصادف عابر یا وسیله نقلیه عبور از عرض خیابان آسفالت با وسیله عبوری فرض کنیم با پنجاه سانت تعریض آسفالت خطر تصادف در چنین مسیرهایی 115صدوپانزده متر در ثانیه هست
انسان چقدر نادانی از او سر میزند؟ انسان چقدر دیوانگی از او سر میزند ؟انسان اصلا چرا گاهی وقتها نمیفهمد؟چطور انسان میآموزد و یاد میگیرد ولی نمیفهد؟چرا انسان میفهمد اما تشخیص نمیدهد؟میآموزد و یاد میگیرد مثلا چوب میسوزد اما نمیفهمد سوختن چیست.میفهمد اما نمیتواند ذوب شدن یک فلز را از سوختن چوب تشخیص بدهد پس برای او آهن هم چون چوب میسوزد چون چوب میپوسد
¿ خلأ ارتباطی عاطفی چگونه است و چه انواعی دارد؟یک نوع از خلأ های ارتباطی عاطفی از طبیعت و طبیعت زندگی افراد و سکونتشان است.دیگری مافیای اخلال اختلاس روابط هست که خلا و خلأ زادگی میآورد.که این دو با خلأیی که ظرفیت دین و دیانت است سنجش و وزن میشود.گفتمان های اینان هنگام سیر و مشاهده و استقرار کاملا قابل تمیز میباشد.یک دفاع و یک فوروارد نیز هست یکی مشاوره است و فوروارد هم بیهودگان بیهوده رفتار و عملکرد است ‏
وقتی دخل نوزده و خرج بیست باشد هشت گره نه شد نانتان سکه نمیشود آب در آون د کوبیده اید
گردان 401امام حسین منوجان لشکرعملیاتی 41ثارا...مدیریت پایه است تا مدیران و مدیریت ها را برای تخصصی شدن آماده کند پس بعضی مدیریت ها چون راه و شهرسازی ،صنعت معدن و تجارت مدیریت پایه هستند که از جایگاه تخصصی خود فرود داده شدند و ادغام شده اند تا با کار ،عملکرد مدیریت های مربوطه و مرتبط خود آشنا و هماهنگ شوند و تا تخصصی شدن کامل مدیران و مدیریت ها اتفاق افتد و دوباره به جایگاه اصلی و تخصصی خود ارتقاء یابند.در این ادغام ها آیین نامه هایی از وزارتخانه های قبل بجا میماند این آیین نامه ها و اساسنامه ها به بنیاد یا سازمان مربوطه و مطبوع وزارت سابق ارجاع داده میشود.مثلا اساسنامه و آیین نامه وزارت مسکن و شهرسازی به بنیادمسکن ارجاع و ارتقاء کار و عملکرد بنیادمسکن را مستوجب میشودو اساسنامه راه و ترابری به سازمان راه و حمل ونقل جاده ای ارجاع و ارتقاء کاروعملکرد سازمان راه وحمل ونقل را مستوجب میشود.پس بااین توصیف و شرح همه بنیادها و اکثر سازمان ها بایدبمانند و مستقل باشندکه در این سیاست ادغام و تفکیک در این فصل پایه و تخصصی در این آیین نامه فرودو صعود وزارتخانه هاو سازمانها سررشته کارومدیریت درنرود.
گردان 401امام حسین منوجان لشکرعملیاتی 41ثارا...مدیریت پایه است تا مدیران و مدیریت ها را برای تخصصی شدن آماده کند پس بعضی مدیریت ها چون راه و شهرسازی ،صنعت معدن و تجارت مدیریت پایه هستند که از جایگاه تخصصی خود فرود داده شدند و ادغام شده اند تا با کار ،عملکرد مدیریت های مربوطه و مرتبط خود آشنا و هماهنگ شوند و تا تخصصی شدن کامل مدیران و مدیریت ها اتفاق افتد و دوباره به جایگاه اصلی و تخصصی خود ارتقاء یابند
راه و راز رازگشایی برای شناخت جاسوسی ، قدرت و امنیت سیاست هست یعنی پلیتیکس که مهارت هست زدن و نخوردن هست زیرپاکشی هست حفاظت و اطلاعات هست زدن و نخوردن به این معنای کلی نیست که امتیاز بگیری به هیچ وجه امتیاز ندهی بلکه به این معنا هم هست امتیاز بگیری کمتر از امتیازی که گرفته ای امتیاز بدهی مثلا در یک رویارویی رزمی یک رزمی کار یک ضربه به سر حریف میزند سه امتیاز میگیرد پس باید در آن لحظه یا امتیاز ندهد یا اگر امتیاز داد باید از ناحیه سر که هر ضربه ای سه امتیازی ست امتیاز ندهد بلکه از ناحیه های دیگر مثل قفسه سینه و قلب که دو امتیاز دارد امتیاز از دست دهد که نتیجه سه بر دو میشود بنفع سیاست نه قدرت و امنیت و دیپلماسی. دیپلماسی که speak &spok هست سوخت و سوختن هست برای حرکت و رفتن هست نه سازه و ساختن که تبین و تعیین حرکت (سوخت و سوختن )هست این یعنی استراتژی ،راهبرد


ساعت و تاريخ

">

ساعت و تاريخ

<!-- Date Time by www.1abzar.com --->

<script type="text/javascript" src="http://1abzar.ir/abzar/tools/time-date/date-fa.php?color=333333&font=10&bg=FCFCCA&kc=CAE09D&kadr=1"></script><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com/abzar/time-date.php">ساعت و تاريخ</a></h2>

<!-- Date Time by www.1abzar.com --->

در بلوک گالری هیچ اطلاعاتی وجود ندارد.