x

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

کد اخبار

پشتیبانی

رابطه معاون اول رییس جمهور (نخست وزیر سابق )و رییس جمهور مثل رابطه نماینده مجلس شورای اسلامی ست با نماینده مجلس خبرگان رهبری اولی گفتگوست دومی گفته و دیالوگ اولی تصمیماتش کلی و اساسی ست دومی تصمیماتش تشریحی و جزیی هست.نماینده خبرگان چون ناظر یک خانه است چون یک دژبان هست و کیفیت آن خانه (جمهوری اسلامی )را به نسبت و تناسب محیط بیرون ارزیابی میکنند مجلس شورای اسلامی و نمایندگانش چون یک نگهبان هست که تردد را در پادگان نه ورود و خروج را تحت کنترل قرار میدهد(تفتیش خانه).که همین نهاد حاکمیتی ست که میتواند به مجلس خبرگان (ناظر) اعلام بازنگری قانون اساسی انقلاب اسلامی (نقشه)را ابلاغ نماید.
در مدیریت وقتی کسی میآید و مدیر شد باید از علم و عمل باشد با برنامه و باتجربه باشد SCINCE & ACT-WAR باشد تا مرگی و رفتنی گره زفت و فرارش نشود تا مردنی و شکستنی و دمر و دملی (کارچاق کن )عاید و آید ادعای مردی اش نشود
بعضی از فیلم ها به مستند میأنجامد که از اهداف کارگردان و فیلمنامه نویس نیست اصلا نمیخواستند چنین شود اما شده .فیلم کلیشه و مستند شده نه حقیقت روح هنر و معماری ابدیت.فیلم چرا مستند میشود؟چرا؟چرا واقعیت واقعا حقیقت واقعی میشود؟چرا؟چرا فیلم مستند و مستند حقیقت میشود؟چرا حقیقت حقیقتأ حقیقت میشود ؟چرا؟اگر خلقت مخلوقی که انسان هست فیلم تصویر شود نه تصور این فیلم آیا به درازا انجامیده؟چرا و چگونه؟این فیلم کلیشه شده؟چرا و چگونه ؟این فیلم مستند شده؟چگونه؟انسان فیلم زندگی فیلم حیات هست که غایت و نهایت این فیلم خلیفه الله شدن هست نه ظهور و قیامت .حیات انسان اگر فیلم هست فیلم تراژدیک -استراتژیک هست بقول سینماگران أکشن هست أکشن حیات و حقیقت.این فیلم با شیطان از یکنواختی و تجرد بیرون میآید که خاصیت کلیشه و تکرار هست پس انسان برای انسان ماندن برای خلیفه ا... شدن میآید میماند فرشته میشود اما فرشته نمیماند که این خاصیت حرکت و معراج هست.با چه عنصری خدا از کلیشه عبور کرده و مجردات را کنار زده و حیات و اراده راجایگزین ساخته؟بواسطه شیطان نه با شیطان که در و دربه در درگاه خدا شده.پس فیلم کلیشه و کلیسانیست فیلم مستند و مسجد است حیات و زندگی ست
ما در مصارف کشاورزی و غیره چگونه عملکرد سیستم را بالا ببریم و از اتلاف انرژی بکاهیم ؟سیستم برق مصارف کشاورزی موتور و ژنراتور هست این یعنی اینکه در اوج گرما(تابستان)اوج سرما(زمستان)عملکرد و بازدهی انرژی آنان نسبت به دیگر فصول متناسب نیست.یعنی اتلاف انرژی بالا و عملکرد پایین هست.پس برای کیفیت کار و بهینه شدن مصرف برق مصارف کشاورزی نباید از الگوی علمی مبتنی بر مصارف خانگی استفاده نمود بلکه از الگوی تجربی باید استفاده نمود.ان این است در زمستان موتور پمپ دیماند را ساعات رو به گرمی آفتاب روشن نماییدیعنی ساعت نه صبح لغایت سه یا چهار عصر که این از اتلاف انرژی و عملکرد پایین سیستم میکاهد.و در تابستان ساعت یازده ظهر تا سه بعدازظهر موتور روشن نشود بلکه قبل و بعد از این ساعات
بنظر شما اوج یا پیک مصرف برق برای مصارف مختلف (کشاورزی ،تجاری ،خانگی ،صنعتی )چگونه است؟بطور سراسری اوج بار را کدام گروه مصرفی ایجاد میکند؟آیا خود این مصارف اوج بار دارند؟ بطور سراسری اوج بار از ساعت هفت تا یازده شب هست و هزینه مصرف دو برابر میانباری هست و کم باری از ساعت یازده شب تا شش صبح هست که هزینه اش نصف میانباری ست.این الگو از مصارف خانگی منشأ و نشأت میگیرد چرا که همین گروه مصرفی علت چند زمانه شدن مصرف و هزینه برق بطور سراسری شده است.و هیچ کاری هم نمیشود کرد چراکه گروه غالب هست. هر گروه مصرفی و نیز خود این گروه مصرفی برای صرفه جویی و برونرفت از زیاد شدن هزینه برق مصرفی خود چه رویه مصرفی را باید پیش پایشان گذاشت؟ برای مصارف خانگی نوع وسایل برقی بکارگرفته که باید کم مصرف باشد راه ،راه حل و چاره است و نوع خانه و حجم و مساحت هر اتاق برای سرمایش یا گرمایش که باید کم مساحت و کم حجم باشند.این کار باعث بالا رفتن عملکرد سیستم برای گرمایش یا سرمایش خانه و محیط میشود و از اتلاف و هدررفت انرژی جلوگیری میکند و در ساعات پیک نباید وسایل پرمصرف غیرضرور به برق وصل شود.اما در مصارف کشاورزی و غیر
تعلیم برای آنانی مفهوم میابد و شدنی ست که معلومات آنان کافی و بقدر کفایت برای تعلیم و تربیت کفایت میکند پس کسانیکه از معلومات واقعی برای تعلیم و آموزش تهی هستند تعلیم آنان نشدنی ست.اما بعضی تعلیم میشوند اما تربیت نمیشوند چراکه صفات جلاله چون افتادگی ،آزادگی ،جوانمردی،وفاداری در من ،منش و شخصیت آنان پرورش نیافته است.پس چنین انسانهایی حیوان هم نیستند.رباتند.اسب وقت پیری تعلیم یاد نمیگیره.
در زیرساخت سازی سازه ای ضمانت بودن دارد که اثرگذاری و بهره مند بودنش نسبت به دیگر زیرساخت ها مشهودتر باشد پس سازه ای هرچند زیرساخت باشد تخریب خواهد شد چراکه برای توسعه و پیشرفت ضریب و ضمانت نیست بلکه مخرب و جذر هست
ارباب رجوعی نبود یا نیست این بابت خشونت در اجرای قانون و عدالت است؟ارباب رجوعی نبود و نیست این بابت آشنایی تا اجرای قانون و عدالت همراه عطوفت است؟ارباب رجوعی نیست و نبود این بابت بیهوده بودن مجریان قانون و عدالت هست که از این بعد تهی و تبهکار شده اند؟ارباب رجوع نیست و نابود شده این بابت همراهی و همکاری با تبهکاری و تبهکاران بوده؟ارباب رجوع نیست و نابود شده این بابت بیهوده بودن دادگستری و انان برای دادرسی قانون و عدالت هست؟
کودتاچیست؟جنبش هایی که نهایت به انقلاب نمیأنجامدبه کودتا منجر میشودعلائمش به اینگونه است که در کودتا برخلاف انقلاب استراتژی و آرمان برایش نیست مطامع هست سهم خواهی بابت براندازی ،ریشه دوانیدن اعطاله دادرسی هست نه اعاده و احیا دادرسی .کودتاگرها از خودوباخود تشکیلات سرنگون شده اندانان یعنی کودتاچی ها به گردآوری ضعف و کاستی واخلال و اختلاس تشکیلات ومرتبطین تشکیلات میپردازدوبدون طرح دعوی و مبارزه به ناگاه همراه جریان برانداز شده و با یک یاچندپرونده قطور پیگیر و پیگرد مطامع برای خودندکه امتداد همان تشکیلات استبداد،استعمار و استثمار بیکارکردبیهوده هست و هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.اصلا و اصولا انقلاب اسلامی تعلق به مردم داشت امام و خطش کودتاچی اعلام شدنداگر استراتژیست های انقلاب اسلامی به روزهای استتار باوربیشتری داشتندپس امام و خطش به تله ودامی گسترانیده شده به گستردگی به دام افتادندومردم بر علیه امام و خطش کودتا کردند.پس انقلابی رخ نداده است؟.چرا رخ داده اما برای انانیکه روزهای استتار را باورانه باورداشتند.این تشکیلات به فرهنگ که جنسش عدالت هست سازوکارقانون وضابطه دادندکه این حماقتی بزرگ بود
افرادیکه معلوماتشان برای مطالعه در حد بیسوادی و سیکل و کمتر از سیکل است. با استناد به قاعده قیاس این افراد مشغول چه کاری هستند؟دارند آدم میکشند به همین سادگی.این بی خاصیتی ویژه و مختص آنانی ست که راهشان آزادی.آزادگی و عدالت نبوده و نیست.انانگه جامعیت معلومات و مطالعه ندارند و تهی از موارد فوقند با قاعده قیاس و مقایسه از انان جز جنون .دیوانگی .خطرزایی و خطرسازی عاید و برونرفتی نیست.بدانید تا بمانید و گرنه برزخی و تناسخ خواهید شد آنانی مائده و ماندنی ست مرگشان جاودانه است ابدیت مرگشان اکسیر جاودانه ای ست که جاودانگی را در کالبد و جان هر زندگی و زنده ای دمیده است پس جاودانه هست ان فرد و روح انفرد که دانسته هایش از معرفت لبریز است و شناخت او راهش جز آزادگی و عدالت نبوده است.و جز این دو و برای این دو راهی پر رهرو نشناخت.


ساعت و تاريخ

">

ساعت و تاريخ

<!-- Date Time by www.1abzar.com --->

<script type="text/javascript" src="http://1abzar.ir/abzar/tools/time-date/date-fa.php?color=333333&font=10&bg=FCFCCA&kc=CAE09D&kadr=1"></script><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com/abzar/time-date.php">ساعت و تاريخ</a></h2>

<!-- Date Time by www.1abzar.com --->

در بلوک گالری هیچ اطلاعاتی وجود ندارد.