پخش ویدیو

x

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

کد اخبار

پشتیبانی

پخش ویدیو

بنظر شما اوج یا پیک مصرف برق برای مصارف مختلف (کشاورزی ،تجاری ،خانگی ،صنعتی )چگونه است؟بطور سراسری اوج بار را کدام گروه مصرفی ایجاد میکند؟آیا خود این مصارف اوج بار دارند؟ بطور سراسری اوج بار از ساعت هفت تا یازده شب هست و هزینه مصرف دو برابر میانباری هست و کم باری از ساعت یازده شب تا شش صبح هست که هزینه اش نصف میانباری ست.این الگو از مصارف خانگی منشأ و نشأت میگیرد چرا که همین گروه مصرفی علت چند زمانه شدن مصرف و هزینه برق بطور سراسری شده است.و هیچ کاری هم نمیشود کرد چراکه گروه غالب هست. هر گروه مصرفی و نیز خود این گروه مصرفی برای صرفه جویی و برونرفت از زیاد شدن هزینه برق مصرفی خود چه رویه مصرفی را باید پیش پایشان گذاشت؟ برای مصارف خانگی نوع وسایل برقی بکارگرفته که باید کم مصرف باشد راه ،راه حل و چاره است و نوع خانه و حجم و مساحت هر اتاق برای سرمایش یا گرمایش که باید کم مساحت و کم حجم باشند.این کار باعث بالا رفتن عملکرد سیستم برای گرمایش یا سرمایش خانه و محیط میشود و از اتلاف و هدررفت انرژی جلوگیری میکند و در ساعات پیک نباید وسایل پرمصرف غیرضرور به برق وصل شود.اما در مصارف کشاورزی و غیر
تعلیم برای آنانی مفهوم میابد و شدنی ست که معلومات آنان کافی و بقدر کفایت برای تعلیم و تربیت کفایت میکند پس کسانیکه از معلومات واقعی برای تعلیم و آموزش تهی هستند تعلیم آنان نشدنی ست.اما بعضی تعلیم میشوند اما تربیت نمیشوند چراکه صفات جلاله چون افتادگی ،آزادگی ،جوانمردی،وفاداری در من ،منش و شخصیت آنان پرورش نیافته است.پس چنین انسانهایی حیوان هم نیستند.رباتند.اسب وقت پیری تعلیم یاد نمیگیره.
در زیرساخت سازی سازه ای ضمانت بودن دارد که اثرگذاری و بهره مند بودنش نسبت به دیگر زیرساخت ها مشهودتر باشد پس سازه ای هرچند زیرساخت باشد تخریب خواهد شد چراکه برای توسعه و پیشرفت ضریب و ضمانت نیست بلکه مخرب و جذر هست
ارباب رجوعی نبود یا نیست این بابت خشونت در اجرای قانون و عدالت است؟ارباب رجوعی نبود و نیست این بابت آشنایی تا اجرای قانون و عدالت همراه عطوفت است؟ارباب رجوعی نیست و نبود این بابت بیهوده بودن مجریان قانون و عدالت هست که از این بعد تهی و تبهکار شده اند؟ارباب رجوع نیست و نابود شده این بابت همراهی و همکاری با تبهکاری و تبهکاران بوده؟ارباب رجوع نیست و نابود شده این بابت بیهوده بودن دادگستری و انان برای دادرسی قانون و عدالت هست؟
کودتاچیست؟جنبش هایی که نهایت به انقلاب نمیأنجامدبه کودتا منجر میشودعلائمش به اینگونه است که در کودتا برخلاف انقلاب استراتژی و آرمان برایش نیست مطامع هست سهم خواهی بابت براندازی ،ریشه دوانیدن اعطاله دادرسی هست نه اعاده و احیا دادرسی .کودتاگرها از خودوباخود تشکیلات سرنگون شده اندانان یعنی کودتاچی ها به گردآوری ضعف و کاستی واخلال و اختلاس تشکیلات ومرتبطین تشکیلات میپردازدوبدون طرح دعوی و مبارزه به ناگاه همراه جریان برانداز شده و با یک یاچندپرونده قطور پیگیر و پیگرد مطامع برای خودندکه امتداد همان تشکیلات استبداد،استعمار و استثمار بیکارکردبیهوده هست و هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.اصلا و اصولا انقلاب اسلامی تعلق به مردم داشت امام و خطش کودتاچی اعلام شدنداگر استراتژیست های انقلاب اسلامی به روزهای استتار باوربیشتری داشتندپس امام و خطش به تله ودامی گسترانیده شده به گستردگی به دام افتادندومردم بر علیه امام و خطش کودتا کردند.پس انقلابی رخ نداده است؟.چرا رخ داده اما برای انانیکه روزهای استتار را باورانه باورداشتند.این تشکیلات به فرهنگ که جنسش عدالت هست سازوکارقانون وضابطه دادندکه این حماقتی بزرگ بود
افرادیکه معلوماتشان برای مطالعه در حد بیسوادی و سیکل و کمتر از سیکل است. با استناد به قاعده قیاس این افراد مشغول چه کاری هستند؟دارند آدم میکشند به همین سادگی.این بی خاصیتی ویژه و مختص آنانی ست که راهشان آزادی.آزادگی و عدالت نبوده و نیست.انانگه جامعیت معلومات و مطالعه ندارند و تهی از موارد فوقند با قاعده قیاس و مقایسه از انان جز جنون .دیوانگی .خطرزایی و خطرسازی عاید و برونرفتی نیست.بدانید تا بمانید و گرنه برزخی و تناسخ خواهید شد آنانی مائده و ماندنی ست مرگشان جاودانه است ابدیت مرگشان اکسیر جاودانه ای ست که جاودانگی را در کالبد و جان هر زندگی و زنده ای دمیده است پس جاودانه هست ان فرد و روح انفرد که دانسته هایش از معرفت لبریز است و شناخت او راهش جز آزادگی و عدالت نبوده است.و جز این دو و برای این دو راهی پر رهرو نشناخت.
حکومت نظامی:وجودهای بی وجود تام و تمام بی شعور ،اصل و اصالت بیخردی که فردشان هم تجمع و اقدام علیه و ضد سیر و سرور سرود عدالت است. کلید واژه:فردسالاری
او دوست ندارد پس برای همین تنهاست او دوست ندارد پس برای همین مختل هست او دوست ندارد پس برای همین مخل است او تنهاست چون دوست ندارد او دوست ندارد پس برای همین پشت گردنش اصلاح نشده و مو دارد .[او دوست ندارد ولی گویا تنها نیست او همیشه گویا مثل خودمان چت میکند. او دوست ندارد ولی چه گویاست که مختل ماییم نه او.او دوست ندارد ولی گویاست که ما مخلیم او لابد یک کاره ای هست .او دوست ندارد و تنهاست موهای سرش را خودش اصلاح میکند او دوست ندارد و تنهاست پشت گردنش را خودش اصلاح میکند او دوستش و تنهایی اش هست که خلق خلاقیتش هست.بن بست ها را میگشاید.ناتمام ها تمام میشوند گویی !او تعطیل است ولی چه گویاست تعطیل ها را از تعطیلی و مختلی بیرون اورده و چه گویاست که مخل ها را مختل و تعطیل کرده است.
این کوبیده های درهمکوبیده را کباب شده اعلام میکنیم دیوانگانی و دیوزادگانی که تدبیرانه به مدیریت ها برده میشوند با قانون آشنا شوند عطش قدرتشان فرونشانده شود نه قانون بلکه عدالت را به آتش میکشند پس این همه فقر و فقیر ،محتاج و نیاز غنا و بی نیازی کرده است صمدها را باز صمد کرده است خود را نه زغال سیاه بلکه سیاه کرده خود را نه اینکه سوخته است خاکستر کرده است خود را نه فقر فقیر کرده است
مدیر مدبر هست مدیر فوول FULL هست نه فؤول foll مدیر حکیم است نه حقیر .مدیر همراهی اش الف و الفت هست لاف و الاف نیست مدیر شوریده بر هر لاف، شوینده هر الاف هست مدیر لیف هست شوریده بر هر چرک و زخم هست مدیر چون یک قهرمان هست که پهلوانی اش هل و هلهله نیست افتادگی ست نه افتادن .مدیر افتاده است نیفتاده است.


ساعت و تاريخ

">

ساعت و تاريخ

<!-- Date Time by www.1abzar.com --->

<script type="text/javascript" src="http://1abzar.ir/abzar/tools/time-date/date-fa.php?color=333333&font=10&bg=FCFCCA&kc=CAE09D&kadr=1"></script><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com/abzar/time-date.php">ساعت و تاريخ</a></h2>

<!-- Date Time by www.1abzar.com --->

در بلوک گالری هیچ اطلاعاتی وجود ندارد.